Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Delsjömedeln

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,71 15
35-54 år 4,72 10
55- år 4,70 5
Kvinnor 4,69 4
Män 4,72 11
Tävlande 4,71 15
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  80 %
  13 %
  7 %
  4,67 15
  35-54 år
  80 %
  10 %
  10 %
  4,60 10
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 4
  Män
  73 %
  18 %
  9 %
  4,55 11
  Tävlande
  80 %
  13 %
  7 %
  4,67 15
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  93 %
  7 %
  4,93 15
  35-54 år
  90 %
  10 %
  4,90 10
  55- år
  100 %
  5,00 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 4
  Män
  91 %
  9 %
  4,91 11
  Tävlande
  93 %
  7 %
  4,93 15
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  93 %
  7 %
  4,93 15
  35-54 år
  90 %
  10 %
  4,90 10
  55- år
  100 %
  5,00 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 4
  Män
  91 %
  9 %
  4,91 11
  Tävlande
  93 %
  7 %
  4,93 15
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  27 %
  7 %
  7 %
  4,57 15
  35-54 år
  70 %
  10 %
  10 %
  10 %
  4,67 10
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  55 %
  27 %
  9 %
  9 %
  4,50 11
  Tävlande
  60 %
  27 %
  7 %
  7 %
  4,57 15
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  27 %
  7 %
  4,60 15
  35-54 år
  70 %
  20 %
  10 %
  4,60 10
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
  Tävlande
  67 %
  27 %
  7 %
  4,60 15
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  47 %
  4,53 15
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 10
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Tävlande
  53 %
  47 %
  4,53 15
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  27 %
  7 %
  4,53 15
  35-54 år
  70 %
  20 %
  10 %
  4,50 10
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  4,45 11
  Tävlande
  67 %
  27 %
  7 %
  4,53 15
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  7 %
  67 %
  4,80 15
  35-54 år
  40 %
  10 %
  50 %
  4,80 10
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  27 %
  73 %
  5,00 11
  Tävlande
  27 %
  7 %
  67 %
  4,80 15
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  87 %
  5,00 15
  35-54 år
  20 %
  80 %
  5,00 10
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  100 %
  4
  Män
  18 %
  82 %
  5,00 11
  Tävlande
  13 %
  87 %
  5,00 15
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  13 %
  20 %
  4,83 15
  35-54 år
  80 %
  10 %
  10 %
  4,89 10
  55- år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,67 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  82 %
  18 %
  5,00 11
  Tävlande
  67 %
  13 %
  20 %
  4,83 15
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  93 %
  5,00 15
  35-54 år
  10 %
  90 %
  5,00 10
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  100 %
  4
  Män
  9 %
  91 %
  5,00 11
  Tävlande
  7 %
  93 %
  5,00 15
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  93 %
  5,00 15
  35-54 år
  10 %
  90 %
  5,00 10
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  100 %
  4
  Män
  9 %
  91 %
  5,00 11
  Tävlande
  7 %
  93 %
  5,00 15
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  13 %
  60 %
  4,67 15
  35-54 år
  30 %
  10 %
  60 %
  4,75 10
  55- år
  20 %
  20 %
  60 %
  4,50 5
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  27 %
  73 %
  5,00 11
  Tävlande
  27 %
  13 %
  60 %
  4,67 15
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  93 %
  5,00 15
  35-54 år
  10 %
  90 %
  5,00 10
  55- år
  100 %
  5
  Kvinnor
  100 %
  4
  Män
  9 %
  91 %
  5,00 11
  Tävlande
  7 %
  93 %
  5,00 15

Annonser