Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Hallandspremiären, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,90 25
-16 år 4,23 4
21-34 år 4,44 1
35-54 år 3,77 9
55- år 3,82 11
Kvinnor 4,11 10
Män 3,75 15
Tävlande 3,93 23
Ej tävlande 3,47 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  64 %
  8 %
  4,20 25
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  55- år
  18 %
  82 %
  4,18 11
  Kvinnor
  30 %
  70 %
  4,30 10
  Män
  27 %
  60 %
  13 %
  4,13 15
  Tävlande
  30 %
  65 %
  4 %
  4,26 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  44 %
  24 %
  8 %
  4 %
  3,79 25
  -16 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  22 %
  44 %
  33 %
  3,89 9
  55- år
  18 %
  45 %
  18 %
  18 %
  3,64 11
  Kvinnor
  30 %
  50 %
  20 %
  4,10 10
  Män
  13 %
  40 %
  27 %
  13 %
  7 %
  3,57 15
  Tävlande
  22 %
  43 %
  26 %
  4 %
  4 %
  3,86 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  72 %
  20 %
  8 %
  4,64 25
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  55- år
  82 %
  9 %
  9 %
  4,73 11
  Kvinnor
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 10
  Män
  80 %
  13 %
  7 %
  4,73 15
  Tävlande
  70 %
  22 %
  9 %
  4,61 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  44 %
  32 %
  3,92 25
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  22 %
  44 %
  3,89 9
  55- år
  18 %
  55 %
  27 %
  3,91 11
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 10
  Män
  27 %
  33 %
  40 %
  3,87 15
  Tävlande
  22 %
  43 %
  35 %
  3,87 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  24 %
  24 %
  20 %
  16 %
  3,04 25
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  2,56 9
  55- år
  18 %
  18 %
  18 %
  27 %
  18 %
  2,91 11
  Kvinnor
  20 %
  30 %
  20 %
  20 %
  10 %
  3,30 10
  Män
  13 %
  20 %
  27 %
  20 %
  20 %
  2,87 15
  Tävlande
  17 %
  26 %
  22 %
  17 %
  17 %
  3,09 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  48 %
  24 %
  4 %
  3,92 25
  -16 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  55- år
  27 %
  27 %
  36 %
  9 %
  3,73 11
  Kvinnor
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  Män
  13 %
  47 %
  33 %
  7 %
  3,67 15
  Tävlande
  26 %
  48 %
  22 %
  4 %
  3,96 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  48 %
  16 %
  4 %
  4,04 25
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  22 %
  56 %
  22 %
  4,00 9
  55- år
  18 %
  55 %
  18 %
  9 %
  3,73 11
  Kvinnor
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  Män
  27 %
  47 %
  20 %
  7 %
  3,87 15
  Tävlande
  35 %
  43 %
  17 %
  4 %
  4,04 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  28 %
  20 %
  4 %
  8 %
  12 %
  3,73 25
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  11 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,63 9
  55- år
  18 %
  36 %
  9 %
  9 %
  9 %
  18 %
  3,56 11
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  10 %
  10 %
  4,30 10
  Män
  7 %
  33 %
  27 %
  13 %
  20 %
  3,25 15
  Tävlande
  30 %
  30 %
  17 %
  4 %
  4 %
  13 %
  3,90 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  4 %
  28 %
  8 %
  4 %
  48 %
  3,08 25
  -16 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  44 %
  11 %
  44 %
  2,60 9
  55- år
  9 %
  9 %
  18 %
  64 %
  3,00 11
  Kvinnor
  30 %
  70 %
  3,00 10
  Män
  13 %
  7 %
  27 %
  13 %
  7 %
  33 %
  3,10 15
  Tävlande
  9 %
  4 %
  26 %
  4 %
  4 %
  52 %
  3,18 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  32 %
  16 %
  16 %
  4,24 25
  -16 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  33 %
  11 %
  22 %
  4,29 9
  55- år
  45 %
  18 %
  18 %
  18 %
  4,33 11
  Kvinnor
  30 %
  50 %
  10 %
  10 %
  4,22 10
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  4,25 15
  Tävlande
  35 %
  35 %
  17 %
  13 %
  4,20 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2

Annonser