*** Instance-specific ***

Sammanställning av deltagarenkät, DM, natt, Bohuslän-Dal

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,12 5
21-34 år 2,80 1
35-54 år 4,00 1
55- år 4,65 3
Män 4,12 5
Tävlande 4,12 5
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  100 %
  3,00 1
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
  Tävlande
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Tävlande
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 5
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Män
  100 %
  5,00 5
  Tävlande
  100 %
  5,00 5
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  100 %
  1
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Tävlande
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  80 %
  20 %
  4,80 5
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Män
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Tävlande
  80 %
  20 %
  4,80 5
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  60 %
  4,40 5
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Tävlande
  40 %
  60 %
  4,40 5
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Tävlande
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  60 %
  3,00 5
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  100 %
  1
  55- år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  20 %
  60 %
  3,00 5
  Tävlande
  20 %
  20 %
  60 %
  3,00 5
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  20 %
  60 %
  2,50 5
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  100 %
  1
  55- år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  20 %
  60 %
  2,50 5
  Tävlande
  20 %
  20 %
  60 %
  2,50 5
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  21-34 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Tävlande
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,60 5

Annonser