Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, natt, Södermanland+Stockholm

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,23 11
35-54 år 4,11 6
55- år 4,37 5
Kvinnor 5,00 1
Män 4,14 10
Tävlande 4,23 11
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 10
  Tävlande
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  27 %
  45 %
  9 %
  3,55 11
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  55- år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  10 %
  30 %
  50 %
  10 %
  3,40 10
  Tävlande
  18 %
  27 %
  45 %
  9 %
  3,55 11
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  91 %
  9 %
  4,91 11
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  100 %
  5,00 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  90 %
  10 %
  4,90 10
  Tävlande
  91 %
  9 %
  4,91 11
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  18 %
  27 %
  9 %
  9 %
  18 %
  3,33 11
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,20 6
  55- år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  10 %
  20 %
  30 %
  10 %
  10 %
  20 %
  3,13 10
  Tävlande
  18 %
  18 %
  27 %
  9 %
  9 %
  18 %
  3,33 11
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  45 %
  4,55 11
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 10
  Tävlande
  55 %
  45 %
  4,55 11
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  Tävlande
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  27 %
  18 %
  4,36 11
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  50 %
  30 %
  20 %
  4,30 10
  Tävlande
  55 %
  27 %
  18 %
  4,36 11
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  9 %
  82 %
  4,50 11
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,00 6
  55- år
  20 %
  80 %
  5,00 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  10 %
  90 %
  4,00 10
  Tävlande
  9 %
  9 %
  82 %
  4,50 11
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  91 %
  3,00 11
  35-54 år
  100 %
  6
  55- år
  20 %
  80 %
  3,00 5
  Kvinnor
  100 %
  1
  Män
  10 %
  90 %
  3,00 10
  Tävlande
  9 %
  91 %
  3,00 11
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,40 11
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,33 10
  Tävlande
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,40 11

Annonser