Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Stråkendubbeln, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,49 7
21-34 år 4,91 1
55- år 4,41 6
Kvinnor 4,67 1
Män 4,47 6
Tävlande 4,49 7
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  86 %
  14 %
  4,86 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Tävlande
  86 %
  14 %
  4,86 7
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  29 %
  4,71 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Tävlande
  71 %
  29 %
  4,71 7
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  100 %
  5,00 6
  Tävlande
  100 %
  5,00 7
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  57 %
  4,43 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  43 %
  57 %
  4,43 7
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  3,71 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  3,50 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  3,50 6
  Tävlande
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  3,71 7
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  57 %
  4,43 7
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Tävlande
  43 %
  57 %
  4,43 7
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  14 %
  71 %
  4,50 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  17 %
  83 %
  4,00 6
  Kvinnor
  100 %
  1
  Män
  17 %
  17 %
  67 %
  4,50 6
  Tävlande
  14 %
  14 %
  71 %
  4,50 7
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  14 %
  71 %
  3,00 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  17 %
  83 %
  1,00 6
  Kvinnor
  100 %
  1
  Män
  17 %
  17 %
  67 %
  3,00 6
  Tävlande
  14 %
  14 %
  71 %
  3,00 7
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  86 %
  14 %
  4,86 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Tävlande
  86 %
  14 %
  4,86 7
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  43 %
  4,57 7
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Tävlande
  57 %
  43 %
  4,57 7

Annonser