Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Silva League med Vallåsen-lången

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,66 47
-16 år 3,75 1
17-20 år 3,86 3
21-34 år 4,03 8
35-54 år 3,67 21
55- år 3,38 14
Kvinnor 4,05 16
Män 3,46 31
Tävlande 3,68 46
Ej tävlande 2,78 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  40 %
  15 %
  2 %
  4 %
  2 %
  4,04 47
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,13 8
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 21
  55- år
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
  Kvinnor
  69 %
  19 %
  6 %
  6 %
  4,53 16
  Män
  19 %
  52 %
  23 %
  3 %
  3 %
  3,81 31
  Tävlande
  37 %
  41 %
  13 %
  2 %
  4 %
  2 %
  4,07 46
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  43 %
  30 %
  11 %
  3,66 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  21-34 år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  35-54 år
  10 %
  43 %
  43 %
  5 %
  3,57 21
  55- år
  7 %
  50 %
  14 %
  29 %
  3,36 14
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,75 16
  Män
  13 %
  45 %
  32 %
  10 %
  3,61 31
  Tävlande
  17 %
  43 %
  30 %
  9 %
  3,70 46
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  74 %
  21 %
  4 %
  4,70 47
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  35-54 år
  81 %
  14 %
  5 %
  4,76 21
  55- år
  57 %
  36 %
  7 %
  4,50 14
  Kvinnor
  88 %
  13 %
  4,88 16
  Män
  68 %
  26 %
  6 %
  4,61 31
  Tävlande
  76 %
  20 %
  4 %
  4,72 46
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  36 %
  30 %
  15 %
  2 %
  3,57 47
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  21-34 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  35-54 år
  10 %
  48 %
  33 %
  10 %
  3,57 21
  55- år
  7 %
  21 %
  36 %
  36 %
  3,00 14
  Kvinnor
  38 %
  31 %
  19 %
  13 %
  3,94 16
  Män
  6 %
  39 %
  35 %
  16 %
  3 %
  3,37 31
  Tävlande
  17 %
  37 %
  30 %
  13 %
  2 %
  3,60 46
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  19 %
  30 %
  19 %
  21 %
  2,79 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  13 %
  13 %
  50 %
  25 %
  3,13 8
  35-54 år
  10 %
  24 %
  33 %
  14 %
  19 %
  2,90 21
  55- år
  14 %
  7 %
  14 %
  21 %
  43 %
  2,29 14
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,13 16
  Män
  10 %
  16 %
  26 %
  23 %
  26 %
  2,61 31
  Tävlande
  11 %
  20 %
  30 %
  20 %
  20 %
  2,83 46
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  13 %
  23 %
  30 %
  30 %
  2,32 47
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  21-34 år
  13 %
  13 %
  25 %
  13 %
  38 %
  2,50 8
  35-54 år
  19 %
  19 %
  38 %
  24 %
  2,33 21
  55- år
  7 %
  7 %
  14 %
  29 %
  43 %
  2,07 14
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  31 %
  19 %
  13 %
  3,06 16
  Män
  6 %
  19 %
  35 %
  39 %
  1,94 31
  Tävlande
  4 %
  13 %
  24 %
  28 %
  30 %
  2,33 46
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  49 %
  23 %
  4 %
  6 %
  3,66 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  3,75 8
  35-54 år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 21
  55- år
  7 %
  29 %
  36 %
  14 %
  14 %
  3,00 14
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  6 %
  6 %
  4,19 16
  Män
  3 %
  52 %
  32 %
  6 %
  6 %
  3,39 31
  Tävlande
  17 %
  48 %
  24 %
  4 %
  7 %
  3,65 46
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  40 %
  13 %
  21 %
  4 %
  3,53 47
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 8
  35-54 år
  14 %
  38 %
  14 %
  24 %
  10 %
  3,24 21
  55- år
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  3,57 14
  Kvinnor
  31 %
  50 %
  6 %
  13 %
  4,00 16
  Män
  16 %
  35 %
  16 %
  26 %
  6 %
  3,29 31
  Tävlande
  22 %
  41 %
  11 %
  22 %
  4 %
  3,54 46
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  21 %
  11 %
  2 %
  2 %
  19 %
  4,29 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  75 %
  25 %
  5,00 8
  35-54 år
  38 %
  24 %
  10 %
  5 %
  5 %
  19 %
  4,06 21
  55- år
  43 %
  21 %
  21 %
  14 %
  4,25 14
  Kvinnor
  50 %
  19 %
  31 %
  4,73 16
  Män
  42 %
  23 %
  16 %
  3 %
  3 %
  13 %
  4,11 31
  Tävlande
  46 %
  20 %
  11 %
  2 %
  2 %
  20 %
  4,30 46
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  45 %
  4 %
  2 %
  17 %
  4,26 47
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  35-54 år
  38 %
  29 %
  10 %
  5 %
  19 %
  4,18 21
  55- år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,17 14
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 16
  Män
  23 %
  48 %
  6 %
  3 %
  19 %
  4,08 31
  Tävlande
  33 %
  46 %
  4 %
  2 %
  15 %
  4,26 46
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 12

  Som en kompromiss för att avskaffa juryrapporten ute på tävlingar följer här ett antal frågor från den tidigare juryrapporten. Hur var vädret?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

 • Fråga 13

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

 • Fråga 14

  Hur var viltrapporteringen?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

 • Fråga 15

  Hur var barnpassningen?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

 • Fråga 16

  Hur var prisutdelningen?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser