Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Silva League med Vallåsen-lången

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,66 47
-16 år 3,75 1
17-20 år 3,86 3
21-34 år 4,03 8
35-54 år 3,67 21
55- år 3,38 14
Kvinnor 4,05 16
Män 3,46 31
Tävlande 3,68 46
Ej tävlande 2,78 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  40 %
  15 %
  2 %
  4 %
  2 %
  4,04 47
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,13 8
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 21
  55- år
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
  Kvinnor
  69 %
  19 %
  6 %
  6 %
  4,53 16
  Män
  19 %
  52 %
  23 %
  3 %
  3 %
  3,81 31
  Tävlande
  37 %
  41 %
  13 %
  2 %
  4 %
  2 %
  4,07 46
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  43 %
  30 %
  11 %
  3,66 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  21-34 år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  35-54 år
  10 %
  43 %
  43 %
  5 %
  3,57 21
  55- år
  7 %
  50 %
  14 %
  29 %
  3,36 14
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,75 16
  Män
  13 %
  45 %
  32 %
  10 %
  3,61 31
  Tävlande
  17 %
  43 %
  30 %
  9 %
  3,70 46
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  74 %
  21 %
  4 %
  4,70 47
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  35-54 år
  81 %
  14 %
  5 %
  4,76 21
  55- år
  57 %
  36 %
  7 %
  4,50 14
  Kvinnor
  88 %
  13 %
  4,88 16
  Män
  68 %
  26 %
  6 %
  4,61 31
  Tävlande
  76 %
  20 %
  4 %
  4,72 46
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  36 %
  30 %
  15 %
  2 %
  3,57 47
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  21-34 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  35-54 år
  10 %
  48 %
  33 %
  10 %
  3,57 21
  55- år
  7 %
  21 %
  36 %
  36 %
  3,00 14
  Kvinnor
  38 %
  31 %
  19 %
  13 %
  3,94 16
  Män
  6 %
  39 %
  35 %
  16 %
  3 %
  3,37 31
  Tävlande
  17 %
  37 %
  30 %
  13 %
  2 %
  3,60 46
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  19 %
  30 %
  19 %
  21 %
  2,79 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  13 %
  13 %
  50 %
  25 %
  3,13 8
  35-54 år
  10 %
  24 %
  33 %
  14 %
  19 %
  2,90 21
  55- år
  14 %
  7 %
  14 %
  21 %
  43 %
  2,29 14
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,13 16
  Män
  10 %
  16 %
  26 %
  23 %
  26 %
  2,61 31
  Tävlande
  11 %
  20 %
  30 %
  20 %
  20 %
  2,83 46
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  13 %
  23 %
  30 %
  30 %
  2,32 47
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  21-34 år
  13 %
  13 %
  25 %
  13 %
  38 %
  2,50 8
  35-54 år
  19 %
  19 %
  38 %
  24 %
  2,33 21
  55- år
  7 %
  7 %
  14 %
  29 %
  43 %
  2,07 14
  Kvinnor
  13 %
  25 %
  31 %
  19 %
  13 %
  3,06 16
  Män
  6 %
  19 %
  35 %
  39 %
  1,94 31
  Tävlande
  4 %
  13 %
  24 %
  28 %
  30 %
  2,33 46
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  49 %
  23 %
  4 %
  6 %
  3,66 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  3,75 8
  35-54 år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 21
  55- år
  7 %
  29 %
  36 %
  14 %
  14 %
  3,00 14
  Kvinnor
  44 %
  44 %
  6 %
  6 %
  4,19 16
  Män
  3 %
  52 %
  32 %
  6 %
  6 %
  3,39 31
  Tävlande
  17 %
  48 %
  24 %
  4 %
  7 %
  3,65 46
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  40 %
  13 %
  21 %
  4 %
  3,53 47
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 8
  35-54 år
  14 %
  38 %
  14 %
  24 %
  10 %
  3,24 21
  55- år
  29 %
  29 %
  14 %
  29 %
  3,57 14
  Kvinnor
  31 %
  50 %
  6 %
  13 %
  4,00 16
  Män
  16 %
  35 %
  16 %
  26 %
  6 %
  3,29 31
  Tävlande
  22 %
  41 %
  11 %
  22 %
  4 %
  3,54 46
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  21 %
  11 %
  2 %
  2 %
  19 %
  4,29 47
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  21-34 år
  75 %
  25 %
  5,00 8
  35-54 år
  38 %
  24 %
  10 %
  5 %
  5 %
  19 %
  4,06 21
  55- år
  43 %
  21 %
  21 %
  14 %
  4,25 14
  Kvinnor
  50 %
  19 %
  31 %
  4,73 16
  Män
  42 %
  23 %
  16 %
  3 %
  3 %
  13 %
  4,11 31
  Tävlande
  46 %
  20 %
  11 %
  2 %
  2 %
  20 %
  4,30 46
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  45 %
  4 %
  2 %
  17 %
  4,26 47
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  35-54 år
  38 %
  29 %
  10 %
  5 %
  19 %
  4,18 21
  55- år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,17 14
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 16
  Män
  23 %
  48 %
  6 %
  3 %
  19 %
  4,08 31
  Tävlande
  33 %
  46 %
  4 %
  2 %
  15 %
  4,26 46
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr