Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Pan-Våren Natt

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,71 26
-16 år 3,44 1
17-20 år 3,10 1
21-34 år 3,72 6
35-54 år 3,59 12
55- år 4,11 6
Kvinnor 4,17 2
Män 3,68 24
Tävlande 3,71 26
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  35 %
  38 %
  4 %
  3,73 26
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  35-54 år
  8 %
  42 %
  50 %
  3,58 12
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  25 %
  29 %
  42 %
  4 %
  3,71 24
  Tävlande
  23 %
  35 %
  38 %
  4 %
  3,73 26
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  46 %
  27 %
  12 %
  4 %
  4 %
  3,44 26
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 12
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  8 %
  46 %
  25 %
  13 %
  4 %
  4 %
  3,43 24
  Tävlande
  8 %
  46 %
  27 %
  12 %
  4 %
  4 %
  3,44 26
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  65 %
  31 %
  4 %
  4,62 26
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  35-54 år
  67 %
  25 %
  8 %
  4,58 12
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  63 %
  33 %
  4 %
  4,58 24
  Tävlande
  65 %
  31 %
  4 %
  4,62 26
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  15 %
  23 %
  31 %
  19 %
  2,69 26
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  2,17 6
  35-54 år
  17 %
  8 %
  8 %
  33 %
  33 %
  2,42 12
  55- år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  13 %
  13 %
  21 %
  33 %
  21 %
  2,63 24
  Tävlande
  12 %
  15 %
  23 %
  31 %
  19 %
  2,69 26
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  31 %
  19 %
  15 %
  4 %
  3,69 26
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  35-54 år
  33 %
  25 %
  17 %
  17 %
  8 %
  3,58 12
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  25 %
  33 %
  21 %
  17 %
  4 %
  3,58 24
  Tävlande
  31 %
  31 %
  19 %
  15 %
  4 %
  3,69 26
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  35 %
  19 %
  4 %
  4,15 26
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  35-54 år
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,17 12
  55- år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  38 %
  38 %
  21 %
  4 %
  4,08 24
  Tävlande
  42 %
  35 %
  19 %
  4 %
  4,15 26
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  54 %
  27 %
  8 %
  3,69 26
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  35-54 år
  8 %
  67 %
  17 %
  8 %
  3,75 12
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  13 %
  50 %
  29 %
  8 %
  3,67 24
  Tävlande
  12 %
  54 %
  27 %
  8 %
  3,69 26
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  12 %
  35 %
  8 %
  8 %
  23 %
  3,25 26
  -16 år
  100 %
  1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  3,75 6
  35-54 år
  8 %
  17 %
  33 %
  8 %
  17 %
  17 %
  2,90 12
  55- år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,60 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  17 %
  13 %
  33 %
  8 %
  8 %
  21 %
  3,26 24
  Tävlande
  15 %
  12 %
  35 %
  8 %
  8 %
  23 %
  3,25 26
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  35 %
  19 %
  8 %
  4 %
  23 %
  3,55 26
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  17 %
  17 %
  17 %
  50 %
  4,00 6
  35-54 år
  8 %
  42 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,50 12
  55- år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,80 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  13 %
  29 %
  21 %
  8 %
  4 %
  25 %
  3,50 24
  Tävlande
  12 %
  35 %
  19 %
  8 %
  4 %
  23 %
  3,55 26
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  38 %
  4 %
  4 %
  19 %
  4,29 26
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  35-54 år
  33 %
  25 %
  8 %
  8 %
  25 %
  4,11 12
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  38 %
  38 %
  4 %
  4 %
  17 %
  4,30 24
  Tävlande
  35 %
  38 %
  4 %
  4 %
  19 %
  4,29 26
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
Hallands 3 dagars
World Maze Race