Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Ungdomens 10mila

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,02 13
-16 år 3,79 2
17-20 år 3,78 1
35-54 år 3,99 9
55- år 4,80 1
Kvinnor 3,75 4
Män 4,14 9
Tävlande 4,09 4
Ej tävlande 3,99 9
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  38 %
  23 %
  15 %
  3,69 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  22 %
  33 %
  22 %
  22 %
  3,56 9
  Tävlande
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  Ej tävlande
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,78 9
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  38 %
  31 %
  4,44 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  1
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,43 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  44 %
  22 %
  33 %
  4,67 9
  Tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
  Ej tävlande
  33 %
  44 %
  22 %
  4,43 9
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  31 %
  8 %
  8 %
  4,42 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  67 %
  22 %
  11 %
  4,75 9
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  Ej tävlande
  56 %
  33 %
  11 %
  4,63 9
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  46 %
  8 %
  8 %
  4,33 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,38 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,50 9
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Ej tävlande
  33 %
  56 %
  11 %
  4,38 9
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  31 %
  8 %
  31 %
  4,22 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  22 %
  33 %
  11 %
  33 %
  4,00 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 9
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  Ej tävlande
  22 %
  33 %
  11 %
  33 %
  4,00 9
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  15 %
  46 %
  3,71 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  11 %
  56 %
  3,75 9
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  Män
  33 %
  11 %
  56 %
  3,75 9
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  Ej tävlande
  33 %
  11 %
  56 %
  3,75 9
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  23 %
  8 %
  54 %
  4,17 13
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  4,00 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  Män
  22 %
  22 %
  56 %
  4,50 9
  Tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Ej tävlande
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  4,00 9
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  3,92 13
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,13 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,25 4
  Män
  56 %
  33 %
  11 %
  4,25 9
  Tävlande
  25 %
  75 %
  3,50 4
  Ej tävlande
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,13 9
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  8 %
  15 %
  23 %
  4,50 13
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  11 %
  22 %
  33 %
  4,17 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  5,00 4
  Män
  44 %
  11 %
  22 %
  22 %
  4,29 9
  Tävlande
  100 %
  5,00 4
  Ej tävlande
  33 %
  11 %
  22 %
  33 %
  4,17 9
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  31 %
  38 %
  8 %
  15 %
  2,91 13
  -16 år
  100 %
  2
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  44 %
  44 %
  11 %
  2,78 9
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,00 4
  Män
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,11 9
  Tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  3,50 4
  Ej tävlande
  44 %
  44 %
  11 %
  2,78 9
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser