Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, IFK Enskede, långdistans

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,97 12
17-20 år 3,90 1
35-54 år 3,85 7
55- år 4,18 4
Kvinnor 4,15 2
Män 3,93 10
Tävlande 3,97 12
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  83 %
  4,17 12
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  14 %
  86 %
  4,14 7
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  20 %
  80 %
  4,20 10
  Tävlande
  17 %
  83 %
  4,17 12
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  58 %
  17 %
  4,08 12
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  29 %
  71 %
  4,29 7
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  30 %
  50 %
  20 %
  4,10 10
  Tävlande
  25 %
  58 %
  17 %
  4,08 12
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  33 %
  8 %
  8 %
  4,45 12
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  75 %
  25 %
  5,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,33 10
  Tävlande
  50 %
  33 %
  8 %
  8 %
  4,45 12
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  42 %
  33 %
  8 %
  3,67 12
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  29 %
  43 %
  14 %
  3,43 7
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  10 %
  50 %
  30 %
  10 %
  3,60 10
  Tävlande
  17 %
  42 %
  33 %
  8 %
  3,67 12
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  50 %
  25 %
  8 %
  3,75 12
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,71 7
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  20 %
  40 %
  30 %
  10 %
  3,70 10
  Tävlande
  17 %
  50 %
  25 %
  8 %
  3,75 12
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  42 %
  17 %
  8 %
  4,00 12
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  30 %
  40 %
  20 %
  10 %
  3,90 10
  Tävlande
  33 %
  42 %
  17 %
  8 %
  4,00 12
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  50 %
  17 %
  8 %
  3,83 12
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  14 %
  43 %
  29 %
  14 %
  3,43 7
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  30 %
  40 %
  20 %
  10 %
  3,80 10
  Tävlande
  25 %
  50 %
  17 %
  8 %
  3,83 12
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  42 %
  33 %
  17 %
  3,70 12
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  14 %
  29 %
  43 %
  14 %
  3,67 7
  55- år
  75 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  10 %
  30 %
  40 %
  20 %
  3,63 10
  Tävlande
  8 %
  42 %
  33 %
  17 %
  3,70 12
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 12
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  20 %
  50 %
  30 %
  3,90 10
  Tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 12
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  8 %
  17 %
  17 %
  8 %
  4,00 12
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,83 7
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  50 %
  10 %
  20 %
  10 %
  10 %
  4,11 10
  Tävlande
  50 %
  8 %
  17 %
  17 %
  8 %
  4,00 12

Annonser