Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Gustavsbergs OK, medeldistans

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,39 21
-16 år 4,00 2
17-20 år 4,00 2
21-34 år 4,00 2
35-54 år 4,44 11
55- år 4,81 4
Kvinnor 4,33 4
Män 4,40 17
Tävlande 4,36 20
Ej tävlande 4,90 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  57 %
  5 %
  4,33 21
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  35 %
  59 %
  6 %
  4,29 17
  Tävlande
  40 %
  55 %
  5 %
  4,35 20
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  90 %
  10 %
  4,90 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  91 %
  9 %
  4,91 11
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 4
  Män
  88 %
  12 %
  4,88 17
  Tävlande
  90 %
  10 %
  4,90 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  81 %
  14 %
  5 %
  4,85 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  82 %
  18 %
  4,82 11
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Män
  82 %
  12 %
  6 %
  4,88 17
  Tävlande
  80 %
  15 %
  5 %
  4,84 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  43 %
  19 %
  5 %
  4,15 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  36 %
  36 %
  18 %
  9 %
  4,20 11
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  35 %
  41 %
  24 %
  4,12 17
  Tävlande
  30 %
  45 %
  20 %
  5 %
  4,11 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  52 %
  24 %
  19 %
  5 %
  4,24 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  45 %
  36 %
  18 %
  4,27 11
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  53 %
  24 %
  18 %
  6 %
  4,24 17
  Tävlande
  50 %
  25 %
  20 %
  5 %
  4,20 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  29 %
  10 %
  4,52 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  73 %
  27 %
  4,73 11
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  71 %
  24 %
  6 %
  4,65 17
  Tävlande
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  43 %
  10 %
  14 %
  3,95 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  21-34 år
  100 %
  2,00 2
  35-54 år
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  35 %
  41 %
  12 %
  12 %
  4,00 17
  Tävlande
  30 %
  45 %
  10 %
  15 %
  3,90 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  43 %
  14 %
  29 %
  4,00 21
  -16 år
  100 %
  3,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  18 %
  45 %
  9 %
  27 %
  4,13 11
  55- år
  25 %
  25 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  18 %
  41 %
  18 %
  24 %
  4,00 17
  Tävlande
  10 %
  45 %
  15 %
  30 %
  3,93 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  52 %
  14 %
  4,39 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  27 %
  55 %
  18 %
  4,33 11
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 4
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  Män
  35 %
  53 %
  12 %
  4,40 17
  Tävlande
  30 %
  55 %
  15 %
  4,35 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  29 %
  5 %
  29 %
  4,47 21
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  36 %
  36 %
  9 %
  18 %
  4,33 11
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,00 4
  Män
  47 %
  29 %
  6 %
  18 %
  4,50 17
  Tävlande
  35 %
  30 %
  5 %
  30 %
  4,43 20
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr