Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM Medel Uppland + Stockholm

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,18 35
-16 år 3,89 2
17-20 år 3,62 3
21-34 år 4,44 5
35-54 år 4,10 14
55- år 4,35 11
Kvinnor 3,96 5
Män 4,21 30
Tävlande 4,18 35
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  51 %
  6 %
  3 %
  4,35 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  17-20 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  21-34 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  35-54 år
  43 %
  50 %
  7 %
  4,36 14
  55- år
  36 %
  64 %
  4,36 11
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  43 %
  50 %
  3 %
  3 %
  4,41 30
  Tävlande
  40 %
  51 %
  6 %
  3 %
  4,35 35
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  43 %
  11 %
  9 %
  3 %
  4,06 35
  -16 år
  100 %
  2,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  21-34 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  35-54 år
  36 %
  43 %
  21 %
  4,14 14
  55- år
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  3,20 5
  Män
  40 %
  40 %
  13 %
  3 %
  3 %
  4,21 30
  Tävlande
  34 %
  43 %
  11 %
  9 %
  3 %
  4,06 35
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  20 %
  3 %
  4,74 35
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  79 %
  21 %
  4,79 14
  55- år
  82 %
  18 %
  4,82 11
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  77 %
  20 %
  3 %
  4,73 30
  Tävlande
  77 %
  20 %
  3 %
  4,74 35
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  54 %
  9 %
  4,29 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  35-54 år
  36 %
  64 %
  4,36 14
  55- år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Män
  40 %
  57 %
  3 %
  4,37 30
  Tävlande
  37 %
  54 %
  9 %
  4,29 35
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  35-54 år
  21 %
  57 %
  21 %
  4,00 14
  55- år
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  47 %
  40 %
  13 %
  4,33 30
  Tävlande
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 35
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  46 %
  20 %
  4,14 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  17-20 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  21 %
  57 %
  21 %
  4,00 14
  55- år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  33 %
  47 %
  20 %
  4,13 30
  Tävlande
  34 %
  46 %
  20 %
  4,14 35
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  46 %
  20 %
  6 %
  6 %
  3,74 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  35-54 år
  50 %
  36 %
  7 %
  7 %
  3,29 14
  55- år
  36 %
  45 %
  9 %
  9 %
  4,09 11
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  23 %
  43 %
  20 %
  7 %
  7 %
  3,70 30
  Tävlande
  23 %
  46 %
  20 %
  6 %
  6 %
  3,74 35
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  57 %
  9 %
  6 %
  3 %
  3,97 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  67 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  35-54 år
  14 %
  71 %
  7 %
  7 %
  3,93 14
  55- år
  45 %
  55 %
  4,45 11
  Kvinnor
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Män
  27 %
  53 %
  10 %
  7 %
  3 %
  3,93 30
  Tävlande
  26 %
  57 %
  9 %
  6 %
  3 %
  3,97 35
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  43 %
  26 %
  3 %
  6 %
  3,91 35
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  21-34 år
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  35-54 år
  7 %
  71 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,85 14
  55- år
  27 %
  27 %
  36 %
  9 %
  3,90 11
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  Män
  23 %
  43 %
  23 %
  3 %
  7 %
  3,93 30
  Tävlande
  23 %
  43 %
  26 %
  3 %
  6 %
  3,91 35
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  43 %
  6 %
  3 %
  14 %
  4,27 35
  -16 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  35-54 år
  21 %
  57 %
  21 %
  4,27 14
  55- år
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,40 11
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
  Män
  37 %
  47 %
  3 %
  13 %
  4,38 30
  Tävlande
  34 %
  43 %
  6 %
  3 %
  14 %
  4,27 35

Annonser