Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Sydsvenska 7-mannakavlen och 4-damkavlen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,00 19
17-20 år 3,89 4
21-34 år 4,18 3
35-54 år 4,09 9
55- år 3,69 3
Kvinnor 4,21 3
Män 3,97 16
Tävlande 4,09 17
Ej tävlande 3,00 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  42 %
  32 %
  3,95 19
  17-20 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 16
  Tävlande
  29 %
  47 %
  24 %
  4,06 17
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  47 %
  16 %
  21 %
  11 %
  3,16 19
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 4
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  11 %
  44 %
  11 %
  22 %
  11 %
  3,22 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  6 %
  44 %
  13 %
  25 %
  13 %
  3,06 16
  Tävlande
  6 %
  53 %
  18 %
  24 %
  3,41 17
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  47 %
  5 %
  4,42 19
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  50 %
  44 %
  6 %
  4,44 16
  Tävlande
  47 %
  47 %
  6 %
  4,41 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  37 %
  11 %
  4,42 19
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  56 %
  44 %
  4,56 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  56 %
  31 %
  13 %
  4,44 16
  Tävlande
  59 %
  35 %
  6 %
  4,53 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  32 %
  21 %
  5 %
  11 %
  4,00 19
  17-20 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  44 %
  11 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,00 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  25 %
  31 %
  25 %
  6 %
  13 %
  3,86 16
  Tävlande
  35 %
  35 %
  24 %
  6 %
  4,00 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  53 %
  5 %
  11 %
  4,29 19
  17-20 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  4,25 9
  55- år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  25 %
  56 %
  6 %
  13 %
  4,21 16
  Tävlande
  35 %
  59 %
  6 %
  4,29 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  37 %
  5 %
  11 %
  4,47 19
  17-20 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 9
  55- år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  44 %
  38 %
  6 %
  13 %
  4,43 16
  Tävlande
  53 %
  41 %
  6 %
  4,47 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  58 %
  21 %
  11 %
  5 %
  3,47 19
  17-20 år
  75 %
  25 %
  3,50 4
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  11 %
  44 %
  44 %
  3,67 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,33 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  6 %
  56 %
  25 %
  6 %
  6 %
  3,50 16
  Tävlande
  6 %
  65 %
  18 %
  12 %
  3,65 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  53 %
  21 %
  5 %
  3,89 19
  17-20 år
  100 %
  4,00 4
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  22 %
  44 %
  33 %
  3,89 9
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  25 %
  50 %
  19 %
  6 %
  3,94 16
  Tävlande
  24 %
  53 %
  24 %
  4,00 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  32 %
  26 %
  16 %
  5 %
  3,61 19
  17-20 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,00 4
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  22 %
  33 %
  33 %
  11 %
  3,67 9
  55- år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  25 %
  25 %
  31 %
  19 %
  3,56 16
  Tävlande
  24 %
  29 %
  24 %
  18 %
  6 %
  3,63 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 12

  Vad tyckte du om statusen på priserna och prisutdelningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  32 %
  47 %
  4,40 19
  17-20 år
  75 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  44 %
  11 %
  44 %
  4,80 9
  55- år
  100 %
  3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Män
  19 %
  31 %
  50 %
  4,38 16
  Tävlande
  24 %
  35 %
  41 %
  4,40 17
  Ej tävlande
  100 %
  2
 • Fråga 13

  Vad tyckte du om markans utbud och kvalitet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  32 %
  16 %
  16 %
  4,25 19
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  35-54 år
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 9
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Män
  38 %
  31 %
  19 %
  13 %
  4,21 16
  Tävlande
  41 %
  29 %
  12 %
  18 %
  4,36 17
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2

Annonser