Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Lännamedeln

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,33 28
-16 år 4,70 1
21-34 år 4,35 6
35-54 år 4,28 7
55- år 4,32 14
Kvinnor 4,46 5
Män 4,30 23
Tävlande 4,33 27
Ej tävlande 4,25 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  50 %
  7 %
  4 %
  4,33 28
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  36 %
  50 %
  14 %
  4,21 14
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  35 %
  52 %
  9 %
  4 %
  4,27 23
  Tävlande
  41 %
  48 %
  7 %
  4 %
  4,35 27
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  46 %
  18 %
  4 %
  4,15 28
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 6
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  55- år
  14 %
  57 %
  29 %
  3,86 14
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  30 %
  43 %
  22 %
  4 %
  4,09 23
  Tävlande
  33 %
  44 %
  19 %
  4 %
  4,15 27
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  82 %
  18 %
  4,82 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 6
  35-54 år
  71 %
  29 %
  4,71 7
  55- år
  79 %
  21 %
  4,79 14
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 23
  Tävlande
  81 %
  19 %
  4,81 27
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  35-54 år
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  55- år
  64 %
  21 %
  14 %
  4,50 14
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  57 %
  30 %
  13 %
  4,43 23
  Tävlande
  59 %
  26 %
  15 %
  4,44 27
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  18 %
  7 %
  4 %
  3,86 28
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,33 6
  35-54 år
  43 %
  57 %
  4,43 7
  55- år
  29 %
  43 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,79 14
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  26 %
  43 %
  17 %
  9 %
  4 %
  3,78 23
  Tävlande
  30 %
  44 %
  15 %
  7 %
  4 %
  3,89 27
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  11 %
  4 %
  4,25 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,00 6
  35-54 år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 7
  55- år
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 14
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  43 %
  43 %
  9 %
  4 %
  4,26 23
  Tävlande
  44 %
  41 %
  11 %
  4 %
  4,26 27
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  43 %
  11 %
  7 %
  4,14 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  43 %
  50 %
  7 %
  4,29 14
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  35 %
  48 %
  9 %
  9 %
  4,09 23
  Tävlande
  37 %
  44 %
  11 %
  7 %
  4,11 27
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  39 %
  11 %
  7 %
  4,35 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  43 %
  43 %
  7 %
  7 %
  4,38 14
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,60 5
  Män
  35 %
  48 %
  9 %
  9 %
  4,29 23
  Tävlande
  41 %
  41 %
  11 %
  7 %
  4,32 27
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  39 %
  7 %
  4 %
  11 %
  4,28 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  4,20 6
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  4,17 7
  55- år
  43 %
  43 %
  7 %
  7 %
  4,31 14
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,50 5
  Män
  35 %
  48 %
  4 %
  4 %
  9 %
  4,24 23
  Tävlande
  41 %
  41 %
  7 %
  4 %
  7 %
  4,28 27
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  68 %
  21 %
  4 %
  7 %
  4,69 28
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  83 %
  17 %
  5,00 6
  35-54 år
  57 %
  14 %
  14 %
  14 %
  4,50 7
  55- år
  64 %
  36 %
  4,64 14
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,50 5
  Män
  70 %
  26 %
  4 %
  4,73 23
  Tävlande
  70 %
  22 %
  4 %
  4 %
  4,69 27
  Ej tävlande
  100 %
  1

Annonser