Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Falkdrevet, söndag, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,07 14
35-54 år 3,98 6
55- år 4,14 8
Kvinnor 4,25 3
Män 4,03 11
Tävlande 4,07 14
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  50 %
  29 %
  3,93 14
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  18 %
  45 %
  36 %
  3,82 11
  Tävlande
  21 %
  50 %
  29 %
  3,93 14
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  43 %
  36 %
  3,86 14
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  13 %
  50 %
  38 %
  3,75 8
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  18 %
  36 %
  45 %
  3,73 11
  Tävlande
  21 %
  43 %
  36 %
  3,86 14
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 14
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  73 %
  27 %
  4,73 11
  Tävlande
  64 %
  36 %
  4,64 14
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  27 %
  36 %
  27 %
  9 %
  3,82 11
  Tävlande
  21 %
  50 %
  21 %
  7 %
  3,86 14
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  50 %
  7 %
  7 %
  4,14 14
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  27 %
  55 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  Tävlande
  36 %
  50 %
  7 %
  7 %
  4,14 14
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  50 %
  7 %
  4,29 14
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  45 %
  45 %
  9 %
  4,27 11
  Tävlande
  43 %
  50 %
  7 %
  4,29 14
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  43 %
  21 %
  4,14 14
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  36 %
  36 %
  27 %
  4,09 11
  Tävlande
  36 %
  43 %
  21 %
  4,14 14
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  21 %
  36 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,23 14
  35-54 år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,33 6
  55- år
  13 %
  25 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,14 8
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Män
  18 %
  18 %
  36 %
  18 %
  9 %
  3,18 11
  Tävlande
  14 %
  21 %
  36 %
  14 %
  7 %
  7 %
  3,23 14
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  50 %
  14 %
  14 %
  4,08 14
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  4,25 6
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  27 %
  45 %
  9 %
  18 %
  4,22 11
  Tävlande
  21 %
  50 %
  14 %
  14 %
  4,08 14
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  43 %
  7 %
  4,54 14
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  45 %
  55 %
  4,45 11
  Tävlande
  50 %
  43 %
  7 %
  4,54 14

Annonser