Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, lång, Blekinge

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,29 8
-16 år 4,20 1
21-34 år 4,58 2
35-54 år 4,15 4
55- år 4,40 1
Kvinnor 4,52 3
Män 4,16 5
Tävlande 4,29 8
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Tävlande
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,63 8
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Tävlande
  50 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,63 8
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  75 %
  25 %
  4,75 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Tävlande
  75 %
  25 %
  4,75 8
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  75 %
  25 %
  4,50 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  60 %
  40 %
  4,20 5
  Tävlande
  75 %
  25 %
  4,50 8
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  75 %
  25 %
  4,75 8
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Tävlande
  75 %
  25 %
  4,75 8
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  50 %
  4,50 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 8
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  38 %
  4,63 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Tävlande
  63 %
  38 %
  4,63 8
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  25 %
  25 %
  38 %
  2,75 8
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  25 %
  75 %
  2,00 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  Män
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  2,80 5
  Tävlande
  13 %
  25 %
  25 %
  38 %
  2,75 8
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  75 %
  13 %
  13 %
  4,63 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Tävlande
  75 %
  13 %
  13 %
  4,63 8
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Tävlande
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr