Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Folskubbet

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,57 26
17-20 år 3,88 2
21-34 år 3,63 2
35-54 år 3,81 9
55- år 3,34 13
Kvinnor 3,70 6
Män 3,54 20
Tävlande 3,55 25
Ej tävlande 4,11 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  50 %
  19 %
  8 %
  4 %
  3,73 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  33 %
  56 %
  11 %
  4,11 9
  55- år
  8 %
  62 %
  23 %
  8 %
  3,62 13
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Män
  15 %
  55 %
  20 %
  5 %
  5 %
  3,70 20
  Tävlande
  20 %
  48 %
  20 %
  8 %
  4 %
  3,72 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  46 %
  31 %
  4 %
  4 %
  3,65 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,00 9
  55- år
  15 %
  23 %
  54 %
  8 %
  3,38 13
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  Män
  15 %
  50 %
  30 %
  5 %
  3,70 20
  Tävlande
  16 %
  44 %
  32 %
  4 %
  4 %
  3,64 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  27 %
  31 %
  19 %
  12 %
  8 %
  2,92 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  22 %
  44 %
  11 %
  22 %
  3,14 9
  55- år
  23 %
  23 %
  31 %
  23 %
  2,46 13
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,00 6
  Män
  5 %
  30 %
  30 %
  20 %
  15 %
  2,90 20
  Tävlande
  4 %
  28 %
  28 %
  20 %
  12 %
  8 %
  2,91 25
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  35 %
  27 %
  27 %
  3,31 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  11 %
  56 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  55- år
  8 %
  23 %
  23 %
  46 %
  2,92 13
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  Män
  10 %
  30 %
  30 %
  30 %
  3,20 20
  Tävlande
  12 %
  32 %
  28 %
  28 %
  3,28 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  42 %
  12 %
  8 %
  4,12 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  44 %
  56 %
  4,44 9
  55- år
  38 %
  31 %
  15 %
  15 %
  3,92 13
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Män
  35 %
  40 %
  15 %
  10 %
  4,00 20
  Tävlande
  36 %
  44 %
  12 %
  8 %
  4,08 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  54 %
  4 %
  4 %
  4,23 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  44 %
  56 %
  4,44 9
  55- år
  31 %
  54 %
  8 %
  8 %
  4,00 13
  Kvinnor
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Män
  45 %
  45 %
  5 %
  5 %
  4,25 20
  Tävlande
  36 %
  56 %
  4 %
  4 %
  4,20 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  50 %
  12 %
  8 %
  4,04 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 9
  55- år
  31 %
  46 %
  8 %
  15 %
  3,92 13
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Män
  25 %
  50 %
  15 %
  10 %
  3,90 20
  Tävlande
  32 %
  48 %
  12 %
  8 %
  4,04 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  27 %
  42 %
  8 %
  19 %
  3,33 26
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  33 %
  56 %
  11 %
  3,38 9
  55- år
  8 %
  15 %
  38 %
  15 %
  23 %
  3,20 13
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 6
  Män
  5 %
  25 %
  45 %
  10 %
  15 %
  3,29 20
  Tävlande
  4 %
  28 %
  40 %
  8 %
  20 %
  3,35 25
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  50 %
  8 %
  4 %
  23 %
  3,95 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  22 %
  33 %
  11 %
  33 %
  3,83 9
  55- år
  8 %
  54 %
  15 %
  23 %
  3,90 13
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  50 %
  4,33 6
  Män
  15 %
  55 %
  10 %
  5 %
  15 %
  3,88 20
  Tävlande
  16 %
  52 %
  8 %
  4 %
  20 %
  3,95 25
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  8 %
  15 %
  23 %
  31 %
  19 %
  2,14 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  11 %
  11 %
  33 %
  22 %
  22 %
  2,29 9
  55- år
  15 %
  15 %
  15 %
  38 %
  15 %
  2,09 13
  Kvinnor
  50 %
  17 %
  33 %
  1,75 6
  Män
  5 %
  10 %
  20 %
  15 %
  35 %
  15 %
  2,24 20
  Tävlande
  4 %
  8 %
  16 %
  24 %
  32 %
  16 %
  2,14 25
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  23 %
  8 %
  4 %
  46 %
  4,07 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  22 %
  44 %
  11 %
  22 %
  4,00 9
  55- år
  15 %
  8 %
  15 %
  62 %
  4,00 13
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  50 %
  4,00 6
  Män
  15 %
  30 %
  10 %
  45 %
  4,09 20
  Tävlande
  20 %
  24 %
  8 %
  4 %
  44 %
  4,07 25
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  15 %
  19 %
  15 %
  4 %
  38 %
  3,13 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  11 %
  11 %
  78 %
  3,00 9
  55- år
  15 %
  8 %
  31 %
  23 %
  8 %
  15 %
  3,00 13
  Kvinnor
  17 %
  17 %
  67 %
  3,50 6
  Män
  5 %
  20 %
  25 %
  15 %
  5 %
  30 %
  3,07 20
  Tävlande
  8 %
  16 %
  20 %
  16 %
  4 %
  36 %
  3,13 25
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  12 %
  4 %
  4 %
  58 %
  3,27 26
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  11 %
  11 %
  11 %
  67 %
  3,00 9
  55- år
  31 %
  15 %
  8 %
  46 %
  3,29 13
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  17 %
  33 %
  3,00 6
  Män
  25 %
  5 %
  5 %
  65 %
  3,43 20
  Tävlande
  24 %
  12 %
  4 %
  4 %
  56 %
  3,27 25
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  4 %
  88 %
  4,67 26
  17-20 år
  100 %
  2
  21-34 år
  100 %
  2
  35-54 år
  22 %
  11 %
  67 %
  4,67 9
  55- år
  100 %
  13
  Kvinnor
  100 %
  6
  Män
  10 %
  5 %
  85 %
  4,67 20
  Tävlande
  4 %
  4 %
  92 %
  4,50 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser