Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Höstlunken

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,07 17
-16 år 3,25 1
21-34 år 3,90 1
35-54 år 4,16 13
55- år 3,90 2
Kvinnor 4,12 7
Män 4,03 10
Tävlande 4,07 17
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  59 %
  12 %
  4,18 17
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  38 %
  54 %
  8 %
  4,31 13
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Män
  30 %
  60 %
  10 %
  4,20 10
  Tävlande
  29 %
  59 %
  12 %
  4,18 17
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  71 %
  6 %
  4,18 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  23 %
  69 %
  8 %
  4,15 13
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  Män
  100 %
  4,00 10
  Tävlande
  24 %
  71 %
  6 %
  4,18 17
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  94 %
  6 %
  4,94 17
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 13
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 7
  Män
  90 %
  10 %
  4,90 10
  Tävlande
  94 %
  6 %
  4,94 17
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  65 %
  24 %
  3,88 17
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  15 %
  69 %
  15 %
  4,00 13
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 7
  Män
  10 %
  60 %
  30 %
  3,80 10
  Tävlande
  12 %
  65 %
  24 %
  3,88 17
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  53 %
  35 %
  3,76 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  15 %
  54 %
  31 %
  3,85 13
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  Män
  60 %
  40 %
  3,60 10
  Tävlande
  12 %
  53 %
  35 %
  3,76 17
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  59 %
  12 %
  4,18 17
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  38 %
  46 %
  15 %
  4,23 13
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  43 %
  57 %
  4,43 7
  Män
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 10
  Tävlande
  29 %
  59 %
  12 %
  4,18 17
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  29 %
  18 %
  12 %
  4,00 17
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4,23 13
  55- år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Kvinnor
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  Män
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,20 10
  Tävlande
  41 %
  29 %
  18 %
  12 %
  4,00 17
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  59 %
  24 %
  6 %
  3,88 17
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  15 %
  62 %
  23 %
  3,92 13
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  14 %
  43 %
  43 %
  3,71 7
  Män
  10 %
  70 %
  10 %
  10 %
  4,00 10
  Tävlande
  12 %
  59 %
  24 %
  6 %
  3,88 17
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  53 %
  6 %
  24 %
  4,08 17
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  23 %
  46 %
  8 %
  23 %
  4,10 13
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  14 %
  57 %
  29 %
  4,20 7
  Män
  20 %
  50 %
  10 %
  20 %
  4,00 10
  Tävlande
  18 %
  53 %
  6 %
  24 %
  4,08 17
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  29 %
  6 %
  12 %
  12 %
  18 %
  3,50 17
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  23 %
  31 %
  8 %
  8 %
  8 %
  23 %
  3,70 13
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  14 %
  29 %
  14 %
  14 %
  29 %
  3,40 7
  Män
  30 %
  30 %
  20 %
  10 %
  10 %
  3,56 10
  Tävlande
  24 %
  29 %
  6 %
  12 %
  12 %
  18 %
  3,50 17

Annonser