Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tre skåningar och en dansk, etapp 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,18 15
21-34 år 4,17 5
35-54 år 4,14 5
55- år 4,23 5
Kvinnor 4,19 3
Män 4,18 12
Tävlande 4,18 15
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  53 %
  7 %
  4,33 15
  21-34 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 12
  Tävlande
  40 %
  53 %
  7 %
  4,33 15
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  27 %
  20 %
  27 %
  13 %
  3,00 15
  21-34 år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  2,80 5
  35-54 år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  2,40 5
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,80 5
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  2,00 3
  Män
  17 %
  33 %
  17 %
  25 %
  8 %
  3,25 12
  Tävlande
  13 %
  27 %
  20 %
  27 %
  13 %
  3,00 15
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  13 %
  7 %
  33 %
  4,60 15
  21-34 år
  80 %
  20 %
  5,00 5
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  4,50 5
  55- år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  4,25 5
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Män
  58 %
  8 %
  8 %
  25 %
  4,67 12
  Tävlande
  47 %
  13 %
  7 %
  33 %
  4,60 15
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  60 %
  13 %
  4,13 15
  21-34 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  25 %
  67 %
  8 %
  4,17 12
  Tävlande
  27 %
  60 %
  13 %
  4,13 15
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  60 %
  7 %
  4,27 15
  21-34 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  33 %
  58 %
  8 %
  4,25 12
  Tävlande
  33 %
  60 %
  7 %
  4,27 15
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  60 %
  7 %
  4,20 15
  21-34 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  25 %
  67 %
  8 %
  4,08 12
  Tävlande
  33 %
  60 %
  7 %
  4,20 15
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  60 %
  4,40 15
  21-34 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 12
  Tävlande
  40 %
  60 %
  4,40 15
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  60 %
  7 %
  4,27 15
  21-34 år
  100 %
  4,00 5
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  25 %
  67 %
  8 %
  4,17 12
  Tävlande
  33 %
  60 %
  7 %
  4,27 15
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  60 %
  13 %
  4,31 15
  21-34 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,50 5
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,50 5
  55- år
  100 %
  4,00 5
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Män
  25 %
  67 %
  8 %
  4,27 12
  Tävlande
  27 %
  60 %
  13 %
  4,31 15
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  7 %
  7 %
  40 %
  4,67 15
  21-34 år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  4,25 5
  35-54 år
  40 %
  60 %
  5,00 5
  55- år
  60 %
  40 %
  5,00 5
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  42 %
  8 %
  8 %
  42 %
  4,57 12
  Tävlande
  47 %
  7 %
  7 %
  40 %
  4,67 15
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

 • Fråga 13

  Vilken typ av logi har ni utnyttjat under helgen?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser