Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Roslagshelg, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,55 13
-16 år 4,78 1
35-54 år 4,55 4
55- år 4,53 8
Kvinnor 4,50 2
Män 4,56 11
Tävlande 4,56 12
Ej tävlande 4,50 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  31 %
  8 %
  4,67 13
  -16 år
  100 %
  1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  4,70 11
  Tävlande
  58 %
  33 %
  8 %
  4,64 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  23 %
  4,77 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  82 %
  18 %
  4,82 11
  Tävlande
  75 %
  25 %
  4,75 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  31 %
  4,69 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  73 %
  27 %
  4,73 11
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  46 %
  8 %
  4,38 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  Tävlande
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  38 %
  31 %
  8 %
  3,77 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  13 %
  25 %
  50 %
  13 %
  3,38 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  18 %
  36 %
  36 %
  9 %
  3,64 11
  Tävlande
  25 %
  42 %
  25 %
  8 %
  3,83 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  62 %
  38 %
  4,62 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Tävlande
  50 %
  42 %
  8 %
  4,42 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  38 %
  8 %
  4,58 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,43 8
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  45 %
  45 %
  9 %
  4,50 11
  Tävlande
  58 %
  33 %
  8 %
  4,64 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  23 %
  8 %
  4,75 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  63 %
  25 %
  13 %
  4,71 8
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  64 %
  27 %
  9 %
  4,70 11
  Tävlande
  67 %
  25 %
  8 %
  4,73 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  85 %
  15 %
  4,85 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  91 %
  9 %
  4,91 11
  Tävlande
  83 %
  17 %
  4,83 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr