Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Skärgårdssprinten, etapp 2

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,28 10
-16 år 4,37 2
17-20 år 4,05 2
35-54 år 4,39 3
55- år 4,29 3
Kvinnor 4,60 1
Män 4,25 9
Tävlande 4,28 10
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  10 %
  20 %
  4,50 10
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  67 %
  11 %
  22 %
  4,44 9
  Tävlande
  70 %
  10 %
  20 %
  4,50 10
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  50 %
  30 %
  10 %
  3,78 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  100 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  67 %
  3,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,75 9
  Tävlande
  10 %
  50 %
  30 %
  10 %
  3,78 10
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  70 %
  20 %
  10 %
  4,78 10
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  78 %
  11 %
  11 %
  4,88 9
  Tävlande
  70 %
  20 %
  10 %
  4,78 10
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  40 %
  20 %
  10 %
  3,90 10
  -16 år
  100 %
  4,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  3,89 9
  Tävlande
  30 %
  40 %
  20 %
  10 %
  3,90 10
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Tävlande
  60 %
  30 %
  10 %
  4,50 10
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  80 %
  10 %
  10 %
  4,70 10
  -16 år
  100 %
  5,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  78 %
  11 %
  11 %
  4,67 9
  Tävlande
  80 %
  10 %
  10 %
  4,70 10
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  33 %
  56 %
  11 %
  4,22 9
  Tävlande
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  20 %
  40 %
  10 %
  3,89 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  22 %
  22 %
  44 %
  11 %
  3,75 9
  Tävlande
  30 %
  20 %
  40 %
  10 %
  3,89 10
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  30 %
  40 %
  20 %
  10 %
  4,11 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  Tävlande
  30 %
  40 %
  20 %
  10 %
  4,11 10
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,33 10
  -16 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  44 %
  33 %
  11 %
  11 %
  4,38 9
  Tävlande
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,33 10

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr