Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 06 Databas

Hur många deltagare klarar OLAs inbyggda databas – och när en extern databas behövs, vilken rekommenderas?
Den inbyggda databasen rekommenderas för tävlingar med upp till 1000 deltagare.

För större tävlingar (>1000 deltagare) rekommenderas en extern databashanterare. Här används lämpligen MySQL, version 5.5 eller senare, men testa noga av dessa innan tävling.

OBS! SQL Server rekommenderas inte då vi fått in en del SQL-specifika felrapporter som vi inte har möjlighet att ge support på. Stödet är borttaget i senare versioner av OLA.

Tillbaka

Annonser