Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Eventor - Ny tävling, Eventor - Tävlingsadministration

Vi arrangerar en DM-tävling för två distrikt i ett s k samarrangemang. Hur lägger vi upp tävlingen så att det blir korrekt med tävlingsprogram, tävlingsrapport (inkl. tävlingsavgifter till distriktet), samt klasser?

Tävlingen ska till att börja med bara läggas in som ett enda arrangemang i Eventor. Ange arrangörsklubb (klubbar) och granndistrikt som arrangörer så att det distriktets deltagare ser tävlingen när de söker på tävlingar i sitt distrikt.

Följande gäller i övrigt

- Om DM och distriktstävling för övriga klasser arrangeras samtidigt räknas det som en (1) tävling. Tävlingsavgift och SOFT-avgift beräknas på totala antalet anmälda.

- Om DM arrangeras för två distrikt samtidigt, men av endast en förening, räknas det som en (1) tävling. Mottagande distrikt för tävlingsavgift ska vara arrangörsförenings distrikt (som markeras i Eventor vid skapandet av tävlingsrapporten, se nedan).

- Om DM arrangeras för två distrikt samtidigt, och av en förening från vartdera distriktet, räknas det som en (1) tävling. Mottagande distrikt för tävlingsavgift ska normalt sett vara båda distrikten (som båda markeras i Eventor vid skapande av tävlingsrapport, se nedan).
OBS! För att slippa manuell uträkning av tävlingsavgiften ska tävlingen på förhand ha lagts upp i Eventor med separata klasser för vartdera distriktet eftersom mottagande distrikt anges per klass vid skapandet av tävlingsrapporten.

Även om två föreningar från två olika distrikt står som arrangörer kan det ibland vara aktuellt med endast ett mottagande distrikt för tävlingsavgiften. Det kan ske om medarrangören inte haft någon inblandning i själva tävlingen just den dagen, till exempel om de två föreningarna arrangerar var sin DM-tävling två olika dagar, men samordnar arena, parkering, dusch osv. Då ska normalt sett mottagande distrikt endast vara den ena föreningens distrikt ena dagen och den andra föreningens distrikt andra dagen, om inte annat är överenskommet mellan distrikten. Vid osäkerhet, kontakta OF.

Tillbaka

Annonser