Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Eventor - Ny tävling, Eventor - Tävlingsadministration

Vi arrangerar en DM-tävling för två distrikt i ett s k samarrangemang. Hur lägger vi upp tävlingen så att det blir korrekt med tävlingsprogram och tävlingsrapport (inkl. arrangemangsavgiften)?
Tävlingen ska till att börja med bara läggas in som ett enda arrangemang i Eventor. Ange arrangörsklubb (alt. arrangörsklubbar) och aktuellt granndistrikt som arrangörer så att det distriktets deltagare ser tävlingen när de söker på tävlingar i sitt distrikt i tävlingsprogrammet.

Följande gäller vid skapandet av tävlingsrapporten:

- Normalt sett ska båda distrikten markeras som arrangerande föreningars distrikt vid skapandet av tävlingsrapporten.

- Även om två föreningar från två olika distrikt står som arrangörer i Eventor kan det ibland vara aktuellt att endast markera ett distrikt i Eventor vid skapandet av tävlingsrapporten. Det kan ske om medarrangören inte haft någon inblandning i själva arrangerandet just den dagen, till exempel om de två föreningarna arrangerar var sin DM-tävling två olika dagar under en helg, men samordnar arena, parkering, dusch osv. Då ska normalt sett endast arrangerande förenings distrikt markeras i Eventor vid skapandet av rapporten ena dagen och den andra föreningens distrikt andra dagen, om inte annat är överenskommet mellan distrikten. Vid osäkerhet, kontakta OF.

Om man har en obligatorisk medaljavgift som inte ska beskattas så behöver den läggas upp som en egen avgift. Se https://eventor.orientering.se/Faq/Show/208 för hur det görs.

Tillbaka

Annonser

Bagheera