Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 12 Startlista

Hur tillsätter jag vakanser på vakansplatser?
Beroende på av vilken anledning en vakant plats ska tillsättas används antingen dialogen för anmälan (om det är en deltagare som blivit missad av någon anledning) eller dialogen för att tillsätta reserver (om det finns deltagare på reservlistan).

Dialogen för anmälan nås via Före tävling → Anmälningar → Registrera anmälningar.

Dialogen för reservtillsättning nås via Före tävling → Efteranmälan och återbud → Tillsätt reserver.

Tillbaka

Annonser

Bagheera