Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Categories: Eventor - General, Eventor - Event administration

Hur går lottningen av startlistor till?
Lottningen görs i tidtagningsprogrammet (OLA, MeOS, SportSoftware) och ska ske helt slumpvis.
En del elittävlingar har seedningsgrupper eller startlista baserat på ranking.

Back

Advertisements

Bagheera