Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Eventor - Allmänt, Eventor - Tävlingsadministration

Hur går lottningen av startlistor till?
Lottningen görs i tidtagningsprogrammet (OLA, MeOS, SportSoftware) och ska ske helt slumpvis.
En del elittävlingar har seedningsgrupper eller startlista baserat på ranking.

Tillbaka

Annonser

Bagheera