Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Eventor - Användarkonto och inloggning, Eventor - Behörighet, Eventor - Medlemsregister

Jag är med i klubbens medlemsregister i IdrottOnline, men inte i Eventor. Hur kommer jag över till Eventor?
Eventor hämtar all person- och organisationsdata från Riksidrottsförbundets system, IdrottOnline. Ibland följer inte all data med från IdrottOnline till Eventor.

Be din klubbadministratör söka upp dig i medlemsregistret på klubbens IdrottOnline-sida och kontrollera så att följande är uppfyllt:

1. Att rutan "Orientering" är förkryssad under "Aktiv i idrott".
2. Att fältet "Medlem tom" är tomt (standard), alternativt innehåller ett datum som fortfarande är aktuellt.

Så snart ovanstående är uppfyllt och sparat kommer din klubbtillhörighet tillbaka i Eventor efter en stund. Om inget händer så kan klubbadministratören snabba på processen genom att gå in under Klubben >> Medlemmar och klicka på knappen "Synkronisera med IdrottOnline".

Om ovanstående inte fungerar är en sista utväg för klubbadministratören att ta bort dig ur medlemsregistret på klubbens IdrottOnline-sida och lägga dit dig igen.

Om inte heller det fungerar, be klubbadministratören ta kontakt med Eventor-supporten.

Tillbaka

Annonser