Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Sverigelistan > Poängberäkning i äldre klasser

 • Niklas Wrane
  tisdag 10 maj 2011 klockan 12:42

  För er som ännu inte har sett det har korrektionsfaktorn tagits bort nu. Förhoppningsvis bidrar det till att Sverigelistan blir en positiv faktor igen.

 • Niklas Wrane
  tisdag 26 april 2011 klockan 13:03

  Det är tråkigt att Sverigelistan upplevs som något negativt (åtminstone när man gör bra ifrån sig :-) ). Så ska det naturligtvis inte vara och vi kommer nu att göra vad vi kan för att komma till rätta med problemet, framför allt i de äldsta klasserna där poängerna har rusat i taket alldeles för mycket. Läs mitt svar till Lennart i denna tråd:

  http://eventor.orientering.se/Forum/Thread/283

  Sedan är faktorn kilometertid intressant och många förslag har inkommit på att just få med denna på ett eller annat sätt i formeln, trots att banorna kan skilja sig åt mellan klasserna på en tävling och ibland till och med gå i helt skilda terrängområden. Men sett till resultat utspridda på ett helt år är det nog ändå att föredra en formel som även tar hänsyn till kilometertiden.

 • Agne Östensson
  tisdag 26 april 2011 klockan 12:12

  SVERIGELISTAN HAR BLIVIT EN NEGATIV FAKTOR

  När Sverigelistan kom var det en ny krydda som var positiv för intresset och stimulerade till mer tävlande. Som ny för året i H75 kan jag bara konstatera att det i stället har blivit ett i högsta grad negativt inslag i orienterandet. Att hela tiden få ca 20 poäng sämre än vad man tycker att resultatet borde bli med hänsyn till konkurenternas ranking och egna tider är inget som stimulerar. Springer jag H70 i stället för H75 är det betydligt lättare att få hyfsad poäng. Så vill man bara jaga rankingpoäng skall man enbart springa i lägre åldersklasser. Som det är nu upplever man att ni helst inte vill ha oss gamlingar med i listan över huvud taget. 

 • Andreas Eriksson
  onsdag 20 april 2011 klockan 8:44

  Skulle det inte räcka med ett väldigt enkelt system där man bara en gång per år räknar ut en korrigeringspoäng för varje klass? Alla gamla tävlingspoäng kan vid korrigeringstillfället justeras upp med samma konstant så att de blir jämförbara med resultat gjorda efter korrigeringen.

  Korrigeringspoängen i varje klass skulle t.ex. kunna baseras på snittet av km-tiderna för de 20 bästa på O-ringen.

  Ett exempel:

  Om analysen av km-tiderna visar att topp-20 i H60 i snitt har 3 poäng för bra ranking så korrigerar man helt enkelt poängen för alla i H60 med 3 poäng efter O-ringen och lägger även på 3 poäng på alla deras resultat ett år tillbaka tiden.

 • Lennart Bernhed
  onsdag 13 april 2011 klockan 21:48

  Poäng beräknas inte på km-tid. Man tar snitt på de 3 bäst rankade  i klassen, på den tävlingen var det c:a 32 i H65 och 34 i H55. Sedan ges poäng efter hur mycket bättre än snitt-tiden på de 3 bästa segraren är, i den tävlingen c:a 4 min i H65 och 0,5 min i H55, vilket kan ge ett sådant resultat.

 • Tomas Karlsson
  onsdag 13 april 2011 klockan 11:37

  Jag såg just att segraren i H65 i GMOKs tävling fick 30 poäng, medan segraren i H55 fick 40, med ungefär samma km-tid. Jag förstår inte riktigt...?

 • Lennart Bernhed
  torsdag 31 mars 2011 klockan 15:44

  Mikael, det är glädjande att ni lyssnar på synpunkter och att ni är beredda att göra ändringar. Att göra årliga påslag i klasserna 60+ med 25 % eller mera kan ju inte vara rätt, men det gäller att komma på en bättre variant. Då jag tror att Sverigelistan har en positiv effekt på folks tävlande hoppas jag att ni skall komma fram till en bra lösning, som gör att folk uppfattar Sverigelistan som rättvisande och intressant.

 • Mikael Eliasson
  onsdag 30 mars 2011 klockan 21:00

  Detta är ett intressant problem. För tillfället är det en stegrande skala som ni nämner.

  Problemet som jag ser här är att det tillslut blir en exponetiell ökning av poängen. 65 klasserna är de första klasserna där poängen märkvärt ökar från tidigare åldrar(i alla fall innan korrigeringen).

  Det borde bero på att man hela tiden lägger procent på procent. När ni säger att det är 32% tillägg i H75 så stämmer faktiskt inte detta. Tillägget är i praktiken mycket högre då man även måste räkna in att löparna har högre beräkningpoäng pga korrigeringen. Vad det effektiva tillägget blir är därför i stort sett omöjligt att räkna ut då det beror på hur mycket och mot vilka man har sprungit.

  En stor del av problemet tror jag är att man multiplicerar poängen med faktor X på tävlingen vilket i längden ökar beräkningspoängen med en, grovt uppskattad, faktor av X per år för varje löpare.  Som ni säkert förstår kommer det där sticka iväg ordentlig efter en viss gräns.

  Några saker jag har funderat på:

  - Vända korrigeringen så den börjar med mycket och minskar eller stannar konstant. (Borde kunna fungera bättre. Kan bli konstigt i vissa fall få folk hoppar klasser)

  - Lägga på en konstant poäng/tid i beräkning istället(borde inte göra någon skillnad då detta ökar beräkningpoängen i längden)

  - Delvis basera beräkningen på km-tider(en enorm ändring men som i längden kanske skulle göra nytta)          

  Tillslut kan jag säga att det var ett mistag från min sida som gjorde att gränsen låg på 150. Den ska vara 300 och kommer att ändras och när några andra saker är fixade så kommer jag räkna om årets resultat så det blir rätt. Det verkar mycket rimligt att minska korrigeringen i klasserna 65+. Har ni några förslag mottages de gärna. 

 • Lena Timner
  tisdag 29 mars 2011 klockan 20:32

  MJ & LB>> Jag tycker också att  beräkningspoäng i äldre klasserna kan behöva höjas kontinuerligt för att förhindra inflationen under året.  Detta gjordes tidigare inför 2007 och borde även gjorts i fortsättningen. Nu ändrades algoritmen 2010 vilket medförde att de med låg poäng inte märkte av det medan sämre löpare tappade mycket.  Detta var nog för att slippa justeringar varje år.

  Troligen hade algoritmen varit bättre om det inte var poängen som multiplicerades med en faktor utan beräknad tid dvs 60+poäng för damer och 75 +poäng  för herrar.  Då hade faktorn kunnat vara mycket lägre och även betytt något för de bästa. 

  Nu kommer Sverigelistan att vara totalt ointressant för H75 i Västerbotten. Alla löpare kommer att få 150 poäng.  Skulle man sen ändra 150-gränsen till 300 så skulle det inte dröja länge innan de slår i taket även där. Med 10%-regeln så har ingen löpare i H75 chans att få bättre poäng än den bästa tidigare haft.

  150 poäng i herrklass innebär en löptid på 75 min på en bana som de bästa H21-orna  springer på 25 minuter (5 km?). Jag tror att våra H75-or är bättre än så. 300 poäng skulle ge en löptid på 125 min.

 • Mats Troeng
  tisdag 29 mars 2011 klockan 19:38

  Bra att vi får en diskussion om vilka poänger som är rimliga och inte. Det man ska vara medveten om är att inga av nuvarande beräkningsregler/poäng är huggna i sten så här i inledningsskedet. Det kan alltså komma att korrigeras framöver.

 • Lennart Bernhed
  tisdag 29 mars 2011 klockan 19:12

  Tack, Lena , för ditt inlägg. Jag förstår nu att man även i år lägger på 28% i H70. Detta görs, som Magnus skriver, för att få en riktig relation till H21, vilket kan vara riktigt. Men följden blir att Sverigelistan inte är intressant under året då föregående års poäng är så mycket bättre och  ligger kvar i 12 månader. Det är lite trist då Sverigelistan annars skulle stimulera till tävlande för att förbättra sin "ranking" även för oss gamla gubbar.

 • Magnus Jonasson
  tisdag 29 mars 2011 klockan 17:39

  Det jag menar är att en segrare i H70 bara skulle vara 45 minuter efter landesta bästa orienterare när denna har 75 minuter är inte så troligt. Att du dessutom skulle vara 10 minuter efter i H65 och få 65 poäng är också det för bra poäng.

  Det har varit lättare att få bra poäng i äldre klasser än i tex H21 tidigare. Om det är bättre eller sämre med de nya reglerna har jag ingen uppfattning om.

 • Lena Timner
  tisdag 29 mars 2011 klockan 16:39

  Att poängen i H75 är 30% högre beror på att nya Sverigelistan liksom fjolårets ökar poängen procentuellt beroende på klassen. För DH65 är det 24% och för H75 är det 32%.  DH40 ökas med 4%

  Att öka beräkningspoängen i de äldre klasserna är rimligt men det bör inte göras med procentsats utan med en fast poäng precis som gjorts i de halvgamla klasserna (DH40-60) . Där fungerade inte procentsatsen för de bästa av den enkla anledningen att 4% av 5 poäng är försumbart.

   Att varje år öka med 28 procent i H70 skulle ha spårat ur ganska snart för dem med högre poäng, men med den nya modellen att räkna beräkningspoängen dynamiskt så kommer det att ske ännu snabbare.

  Jag rekommenderar att procentsatserna genast sätts till 0 för att behålla intresset för Sverigelistan och göra den till en morot för alla att delta på fler tävlingar.

 • Lennart Bernhed
  tisdag 29 mars 2011 klockan 13:09

  Jag vet inte riktigt vad du menar med att poängen stämmer bättre i år. Två segrar i H70 har givit 66 och 74 poäng. 2010 brukade en seger ligga mellan 45 och 50. Om jag istället går ner i H65 kan jag ta stryk av segraren med 10 minuter och ändå få 65-70 poäng. Lite galet eller hur?

 • Magnus Jonasson
  tisdag 29 mars 2011 klockan 12:50

  Jag tror att poängen stämmer bättre i år. Det är i stort sett ingen H80 som borde komma under 150 poäng. Man borde dock höja till max 300 poäng.

 • Lennart Bernhed
  tisdag 29 mars 2011 klockan 9:26

  Genom att studera poängen för äldre klasser i Hallandspremiären kan man konstatera att poängen generellt hamnar c:a 30% högre än 2010 samt att taket satts till 150.  Effekten blir att i H85 fick alla 150 poäng. i H80 och H75 fick alla utom segraren 150 poäng och i H70 fick c:a 25% 150 poäng. Ganska meningslöst. I listan är resultat från 2011 totalt värdelösa så länge man har 2010-resultat kvar, vilket medför att listan inte är intressant förrän i november.

Annonser

Bagheera