Swedish Orienteering Federation

Posts in Allmänt > Inga testtävlingar på eventor.orientering.se

 • Mats Troeng
  Monday 22 February 2010 at 23:05

  Självklart har vi ambitionen att upprätthålla en fungerande testmiljö. Dock inte till varje pris.

  Med de begränsade resurser som Eventor-projektet besitter ligger prioriteringen på att utveckla ny funktionalitet (anmälan för klubblösa personer och utländska klubbars medlemmar samt stafettanmälan ligger närmast) samt rättning av buggar i produktionsmiljön snarare än att garantera en hundraprocentig upptid i testmiljön. Vi hoppas på förståelse för detta. Alla fel som inträffar i testmiljön loggas och rättas allt eftersom tiden medger.

  Nu finns det för övrigt ny kod på testservern där ditt beskrivna fel är rättat.

 • Henning Waltgård
  Monday 22 February 2010 at 17:43

  Om det ska vara meningsfullt att använda TestEventor måste programmet fungera. Se tråden: Felsökning > Kan inte öppna tävlingskalendern

 • Mats Troeng
  Wednesday 10 February 2010 at 19:21

  Testservern har släpat efter lite vad gäller uppdateringar, men nu finns den senaste versionen även där.

 • Henning Waltgård
  Wednesday 10 February 2010 at 18:04

  Om det ska vara meningsfullt att använda TestEventor måste programmet uppdatera lika ofta som driftversionen när det sker så mycket ändringar.

 • Mats Troeng
  Wednesday 3 February 2010 at 19:58

  Från SOFTs sida är vi mycket tacksamma om det inte läggs in några testtävlingar i databasen på eventor.orientering.se. De skräpar nämligen ner i tävlingsprogrammet.

  Om du som klubbadministratör eller tävlingsansvarig i klubben vill testa och laborera i Eventor kan du göra det på den testserver som finns till för just detta ändamål. Kontakta supporten för att få tillgång till nödvändiga uppgifter.

Advertisements

OOCup 2022