Svenska Orienteringsförbundet

Logga in

Fyll i dina inloggningsuppgifter för att logga in i Eventor.

Om du inte har några inloggningsuppgifter behöver du först registrera dig.

Jag loggar in via ett socialt nätverk

Använd denna inloggningsruta för att logga in med ett socialt nätverkskonto som du tidigare har kopplat till ditt Eventor-användarkonto. Välj typ av socialt nätverk att logga in med genom att klicka på någon av bilderna nedan.

2021/02/02 All social network logins are working.

Jag loggar in med mitt personliga Eventor-användarnamn och lösenord

Använd denna inloggningsruta om du har dina personliga inloggningsuppgifter i Eventor. Är du medlem i en svensk orienteringsklubb eller har en roll i ett distriktsförbund eller SOFT använder du ditt IdrottOnline-användarnamn och lösenord. Om du är medlem i en svensk orienteringsklubb men inte har några inloggningsuppgifter i IdrottOnline kontaktar du din klubbadministratör.

Jag loggar in med organisationens lösenord

Använd denna inloggningsruta för att logga in med organisationens lösenord. Det förutsätter att organisationen har aktiverat denna funktion. Som inloggad med ett organisationslösenord kan du endast utföra uppgifter av enklare karaktär. Denna inloggning ska endast nyttjas om du inte kan göra en personlig inloggning i rutan ovan.

Annonser

Bagheera