Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

På den här sidan presenteras frågor och svar om Eventor. Frågorna och svaren är indelade i kategorier och uppdateras löpande. Kontakta Eventors support om du söker du svaret på en fråga som inte finns listad här. Se hjälp- och supportsidan för kontaktinformation.

Visa svar Dölj svar

 • Vad är Sverigelistan och vem har rätt att vara med?
  Sverigelistan är en poänglista för alla med en ålder av 15 år och uppåt och samtidigt ett gallrings- och seedningsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar.

  Endast den som representerar en förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, eller den som är svensk medborgare i utländsk förening, har rätt att vara med på Sverigelistan.

  Alla som uppfyller ovanstående kriterier kommer automatiskt med på Sverigelistan.

  Enligt tävlingsreglerna godkänner du din medverkan i Sverigelistan genom din anmälan till en tävling:

  TR 4.14.4 Genom sin anmälan samtycker den tävlande till att namnet registreras i tävlingsdokumentationen och offentliggörs på Internet och i andra media, samt att eventuell GPS-uppföljning offentliggörs.

  Sverigelistan hör till kategorin "andra media".

  Direktlänk till den här frågan

 • Hur får vi som klubb full tillgång till Sverigelistan?
  I Sverigelistan finns alla med från klass D/H16 och uppåt. I de rankinggrundande klasserna, D/H18, D/H20 och D/H21, visas alla. Är du inloggad och klubben har betalat klubbavgiften för Sverigelistan ser du även alla andra, annars ser du bara de 10 bästa i varje klass.

  För att betala klubbavgiften, gå in under Betalning i menyn och följ instruktionerna. Avgiften grundar sig på antalet medlemmar som sprang en tävling för klubben förra året. Avgiften är mellan 400 och 900 kr, uträkningen görs att det är 4:50 kr per person och avrundat uppåt till jämt hundratal kronor.

  Direktlänk till den här frågan

 • Vilka tävlingar och klasser är meriterande i Sverigelistan?
  Nationella tävlingar och distriktstävlingar upptagna i SOFT:s tävlingsprogram i Eventor är normalt meriterande. En lista över meriterande tävlingar finns presenterade i anslutning till Sverigelistan.

  I resultaten får ingå individuella tävlingar över långdistans, medeldistans och tävlingstidpunkten natt. Sprintdistans är inte meriterande.

  Alla klasser i åldersgrupperna 15 och uppåt är normalt sett meriterande i Sverigelistan, förutom kortklasser (eller åldersindelade motionsklasser då sådana erbjuds). Öppna klasser är ej meriterande.

  För rankingmeriterande klasser, läs mer här.

  Villkor och begränsningar:
  • Resultat på annat distrikts DM-tävling får räknas.
  • Ingen samberäkning av poäng för klasser med samma bana sker (utgick inför 2011).
  • Tävling med jakt- eller gemensam start är ej meriterande. Ej heller stafett- eller patrulltävling.
  • Lokala och militära tävlingar, samt skoltävlingar, är ej meriterande. Med lokal tävling menas tävlingar som inte är öppna för alla att delta i, t ex ungdomsserier, distriktsmatcher, klubbmatcher och liknande.
  • Resultat från klass med fri starttid är inte meriterande, däremot s k fri intervallstart, förutom i rankingmeriterande klass där startordningen ska vara lottad.

  För banorna gäller följande i den mån det kan kontrolleras:
  • Alla kontroller (utom eventuellt sista, vätske- och passagekontroller eller liknande) ska finnas i skogsterrängen. Max 25 % av banlängden får gå i bostadsområde. Detta gäller ej sprint.
  • Större delen av banan får ej ha svårighetsgraden mellan grön och röd, dvs banor av nybörjar- och motionskaraktär.

  Endast rankade i Sverigelistan får tillgodoräkna sig resultat på utlandstävling och i rankingmeriterande klass.

  Direktlänk till den här frågan

 • Hur många tävlingar är meriterande i Sverigelistan och hur beräknas poängen, dvs hur ser poängformeln ut?
  Coronajustering: Från 2021-04-28 räknas alla resultat från 2019-01-01 med.

  Poängen hos en löpare i Sverigelistan beräknas som medelvärdet av de sex bästa resultaten under exakt ett år tillbaks i tiden.

  Denna poäng uppdateras normalt dagligen.

  Poängen i en tävlingsklass grundar sig på de tre bästa tiderna och de tre bästa poängerna. Endast löpare som finns med i Sverigelistan används för beräkningen.

  Poäng (P) = (Egen tid - (Tm - Pm/((75 + Pm)/Tm))) x ((75 + Pm)/Tm)

  Förklaringar:
  • Pm motsvarar medelpoängen för de tre bäst rankade som startar i klassen.
  • Tm motsvarar medeltiden av de tre bästa tiderna i resultatlistan.
  • För damer byts siffran 75 ut mot 60.
  • Korrektionskvoten (Kk) anger förhållandet mellan korrektionstiden och medelpoäng/tid och beräknas för damer som Kk = (60 + Pm)/Tm och för herrar Kk = (75 + Pm)/Tm
  • Bastiden (Tb) motsvaras av den tid landets bäst rankade teoretiskt sett skulle ha erhållit på aktuell bana och beräknas enligt Tb = Tm - Pm/Kk
  • Poängen (P) beräknas för varje tävlande enligt P = (Egen tid - Tb) x Kk
  • Uträkningen kan förenklas något genom att först beräkna Kk och sedan använda sambandet P = Egen tid x Kk – 60 (damklass) eller P = Egen tid x Kk - 75 (herrklass)

  Undantag och villkor
  • För att förhindra orealistisk låg segrarpoäng i mindre klasser tillåts medeltiden ligga högst 10 % efter segrartiden.
  • Klasser med färre än tre fullföljande bedöms ej.
  • Högsta möjliga poäng per tävling är 300 poäng.
  • Om ej sex resultat uppnåtts fylls resultaten ut med fiktiva 300-poängare.
  • Vid beräkning av en deltagares poäng används alltid medelpoängen av de tre lägsta poängerna i Sverigelistan bland de startande, även i rankingmeriterande klasser. Det betyder att poängerna inte behöver tillhöra rankade deltagare.

  För de särskilda listor som finns för långdistans, medeldistans, sprintdistans och för nattävlingar grundar sig löparens poäng på de tre bästa resultaten inom respektive kategori. Det betyder till exempel att de tre bästa sprintresultaten ligger till grund för löparens placering på sprintlistan.

  Däremot består snittpoängen på de tre med bäst poäng i klassen på en tävling, dvs den så kallade beräkningspoängen, av löparnas medelvärde av de sex bästa resultaten under exakt ett år tillbaks i tiden för distanserna långdistans och medeldistans, samt tävlingstidpunkten natt. Det betyder till exempel att snittpoängen på de tre med bäst poäng i klassen på en sprinttävling består av resultat gjorda på långdistans-, medeldistans- och på nattävlingar.

  Direktlänk till den här frågan

 • Får jag tillgodoräkna mig poäng i Sverigelistan på utlandstävlingar, även om jag inte är rankad?
  Nej, endast rankade i Sverigelistan får tillgodoräkna sig utlandsresultat och i rankingklass (D/H18, 20 och 21).

  Läs mer här.

  Direktlänk till den här frågan

 • Hur ofta uppdateras Sverigelistan?
  Sverigelistan uppdateras varje natt. En ny beräkning görs då för alla nya inkomna resultat. Även den tidigare s k beräkningspoängen uppdateras samtidigt.

  Rankinglistan, eller det s k gallringsfiltret som arrangörer av rankingtävlingar använder vid gallring, uppdateras natten till fredag varje vecka.

  Direktlänk till den här frågan

 • Hur gör jag om jag ska byta klubb? Som rankad behövde man tidigare rapportera klubbyte, behövs det fortfarande?
  Informationen om klubbtillhörighet hämtas från Eventor som i sin tur plockar informationen från IdrottOnline. Därför är det viktigt att klubbadministratören för IdrottOnline i din nya klubb har registrerat dig som medlem i din nya klubb i IdrottOnline. Den klubb du senast sprang en tävling för är den du räknas till i Sverigelistan, så finns du i IdrottOnline för rätt klubb får du alltså rätt klubbtillhörighet i Sverigelistan nästa gång du springer en tävling.

  Ingen rapportering om klubbytet behövs till SOFT.

  Direktlänk till den här frågan

 • Jag har bytt klubb men i Sverigelistan står min gamla klubb kvar, hur byter jag?
  Normalt uppdateras klubben automatiskt i Sverigelistan så snart ett resultat där du representerar den nya klubben kommer in. Om det inte verkar fungera, eller om du vill uppdatera klubbtillhörigheten omgående, kan du själv göra det i Sverigelistan.

  Gör så här:

  1. Gå in på Min sida.
  2. Klicka på länken "Byt klubb".
  3. Välj den som är rätt och spara.

  Om du ser någon annan som fortfarande har fel klubb, trots att resultat inkommit där personen representerar den nya klubben, kontakta Sverigelistan-supporten, så görs en manuell uppdatering så snart som möjligt.

  Direktlänk till den här frågan

 • Vilka uppgifter har jag som rankingansvarig (RA) i distriktet och hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter under Support och kontakt?
  Distriktet (OF) utser en rankingansvarig, RA, som har följande ansvarsuppgifter:

  • Att bedöma vilka tävlingar som ska vara rankingmeriterande i distriktet, samt vilka tävlingar som i efterhand inte ska ge ranking pga orättvisa förhållanden, t ex felaktigt placerad kontroll, spårsnö etc. Ogiltig tävling rapporteras till Sverigelistan-supporten via e-postadressen sverigelistansupport@orientering.se.

  • Att sätta subjektiv rankingpoäng på distriktets löpare efter gjord ansökan av löparen via en funktion i anslutning till Sverigelistan. Då en ansökan görs skickas ett automatiskt mejl till RA som via en länk i mejlet kan gå in och sätta en subjektiv poäng. Poängen som sätts är utan det s k tillägget, vilket är den aktuella justering som råder beroende på den bäst rankades poäng (som alltid ska vara 0).

  Löpare i utländska klubbar ansvarar SOFT för.

  • Att utgöra support för distriktets löpare vid frågor om ranking, gallring osv. Därför är det viktigt att du som RA är påläst i de rankingfrågor som hittas via FAQ-sidorna här i Eventor.

  Kontaktuppgifter till rankingansvariga i distrikten nås via menyvalet Support och kontakt i Sverigelistan. Kontaktinformationen hämtas från angivna uppgifter i Idrottonline. Rollen rankingansvarig sätts i Eventor av SOFT eller OF.

  Direktlänk till den här frågan

Annonser

OK Orion
Orienteringsmagasinet 1 kr