Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

På den här sidan presenteras frågor och svar om Eventor. Frågorna och svaren är indelade i kategorier och uppdateras löpande. Kontakta Eventors support om du söker du svaret på en fråga som inte finns listad här. Se hjälp- och supportsidan för kontaktinformation.

Visa svar Dölj svar

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Vad är Sverigelistan och vem har rätt att vara med?
  Sverigelistan är en poänglista för alla med en ålder av 15 år och uppåt och samtidigt ett gallrings- och seedningsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar.

  Endast den som representerar en förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, eller den som är svensk medborgare (med svenskt personnummer) i utländsk förening, har rätt att vara med på Sverigelistan.

  Alla som uppfyller ovanstående kriterier kommer automatiskt med på Sverigelistan.

  Enligt tävlingsreglerna godkänner du din medverkan i Sverigelistan genom din anmälan till en tävling:

  TR 4.14.4 Genom sin anmälan samtycker den tävlande till att namnet registreras i tävlingsdokumentationen och offentliggörs på Internet och i andra media, samt att eventuell GPS-uppföljning offentliggörs.

  Sverigelistan hör till kategorin "andra media".

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Hur får vi som klubb full tillgång till Sverigelistan?
  I Sverigelistan finns alla med från klass D/H16 och uppåt. I de rankinggrundande klasserna, D/H18, D/H20 och D/H21, visas alla. Är du inloggad och klubben har betalat klubbavgiften för Sverigelistan ser du även alla andra, annars ser du bara de 10 bästa i varje klass.

  För att betala klubbavgiften, gå in under Betalning i menyn och följ instruktionerna. Avgiften grundar sig på antalet medlemmar som sprang en tävling för klubben förra året. Avgiften är mellan 400 och 900 kr, uträkningen görs att det är 4:50 kr per person och avrundat uppåt till jämt hundratal kronor.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Vilka tävlingar och klasser är meriterande i Sverigelistan?
  Nationella tävlingar och distriktstävlingar upptagna i SOFT:s tävlingsprogram i Eventor är normalt sett meriterande. Närtävlingar är inte meriterande. En lista över meriterande tävlingar finns presenterade i anslutning till Sverigelistan.

  För Sverigelistan, skog, får det i resultaten ingå individuella tävlingar över disciplinerna långdistans, medeldistans och nattorientering. Sprintdistans är inte meriterande.

  För Sverigelistan, sprint, får det i resultaten endast ingå sprinttävlingar.

  Alla klasser i åldersgrupperna 15 och uppåt är normalt sett meriterande i Sverigelistan, förutom kortklasser (och åldersindelade motionsklasser då sådana erbjuds). Öppna klasser är ej meriterande.

  För rankingmeriterande klasser, läs mer här.

  Villkor och begränsningar:
  • Resultat på annat distrikts DM-tävling får räknas.
  • Ingen samberäkning av poäng för klasser med samma bana sker (utgick inför 2011).
  • Tävling med jakt- eller gemensam start är ej meriterande. Ej heller stafett- eller patrulltävling.
  • Nationella tävlingar och distriktstävlingar som inte är öppna för alla att delta i, är normalt sett inte meriterande. Det brukar främst gälla ungdomsserier, distriktsmatcher, klubbmatcher och liknande.
  • Militära tävlingar och skoltävlingar är inte meriterande.
  • Resultat från klass med fri starttid är inte meriterande, däremot s k fri intervallstart (fri minutstart), förutom i rankingmeriterande klass där startordningen ska vara lottad.

  För tävlingar i annat land, läs mer här.

  För banorna gäller följande i den mån det kan kontrolleras:
  • Alla kontroller (utom eventuellt sista, vätske- och passagekontroller eller liknande) ska finnas i skogsterrängen. Max 25 % av banlängden får gå i bostadsområde. Detta gäller ej sprint.
  • Större delen av banan får ej ha svårighetsgraden mellan grön och röd, dvs banor av nybörjar- och motionskaraktär.

  Endast rankade i Sverigelistan får tillgodoräkna sig resultat på utlandstävling och i rankingmeriterande klass.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Hur många tävlingar är meriterande i Sverigelistan och hur beräknas poängen, dvs hur ser poängformeln ut?
  Poängen hos en löpare i Sverigelistan beräknas som medelvärdet av de sex bästa resultaten under exakt ett år tillbaks i tiden.

  Denna poäng uppdateras normalt dagligen.

  Poängen i en tävlingsklass grundar sig på de tre bästa tiderna och de tre bästa poängerna. Endast löpare som finns med i Sverigelistan används för beräkningen.

  Poäng (P) = (Egen tid - (Tm - Pm/((75 + Pm)/Tm))) x ((75 + Pm)/Tm)

  Förklaringar:
  • Pm motsvarar medelpoängen för de tre bäst rankade som startar i klassen.
  • Tm motsvarar medeltiden av de tre bästa tiderna i resultatlistan.
  • För damer byts siffran 75 ut mot 60.
  • Korrektionskvoten (Kk) anger förhållandet mellan korrektionstiden och medelpoäng/tid och beräknas för damer som Kk = (60 + Pm)/Tm och för herrar Kk = (75 + Pm)/Tm
  • Bastiden (Tb) motsvaras av den tid landets bäst rankade teoretiskt sett skulle ha erhållit på aktuell bana och beräknas enligt Tb = Tm - Pm/Kk
  • Poängen (P) beräknas för varje tävlande enligt P = (Egen tid - Tb) x Kk
  • Uträkningen kan förenklas något genom att först beräkna Kk och sedan använda sambandet P = Egen tid x Kk – 60 (damklass) eller P = Egen tid x Kk - 75 (herrklass)

  Undantag och villkor
  • För att förhindra orealistisk låg segrarpoäng i mindre klasser tillåts medeltiden ligga högst 10 % efter segrartiden.
  • Klasser med färre än tre fullföljande bedöms ej.
  • Högsta möjliga poäng per tävling är 300 poäng.
  • Om ej sex resultat uppnåtts fylls resultaten ut med fiktiva 300-poängare.
  • Vid beräkning av en deltagares poäng används alltid medelpoängen av de tre lägsta poängerna i Sverigelistan bland de startande, även i rankingmeriterande klasser. Det betyder att poängerna inte behöver tillhöra rankade deltagare.

  För de särskilda listor som finns för långdistans, medeldistans, sprintdistans och för nattävlingar grundar sig löparens poäng på de tre bästa resultaten inom respektive kategori. Det betyder till exempel att de tre bästa sprintresultaten ligger till grund för löparens placering på sprintlistan.

  Däremot består snittpoängen på de tre med bäst poäng i klassen på en tävling, dvs den så kallade beräkningspoängen, av löparnas medelvärde av de sex bästa resultaten under exakt ett år tillbaks i tiden för distanserna långdistans och medeldistans, samt tävlingstidpunkten natt. Det betyder till exempel att snittpoängen på de tre med bäst poäng i klassen på en sprinttävling består av resultat gjorda på långdistans-, medeldistans- och på nattävlingar.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Får jag tillgodoräkna mig poäng i Sverigelistan på utlandstävlingar, även om jag inte är rankad?
  Nej, endast rankade i Sverigelistan får tillgodoräkna sig utlandsresultat och i rankingklass (D/H18, 20 och 21).

  Läs mer här.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Hur ofta uppdateras Sverigelistan?
  Sverigelistan uppdateras varje natt. En ny beräkning görs då för alla nya inkomna resultat. Även den tidigare s k beräkningspoängen uppdateras samtidigt.

  Rankinglistan, eller det s k rankingfiltret som arrangörer av rankingtävlingar använder vid gallring, uppdateras natten till fredag varje vecka.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur fungerar det med ranking, varför ska jag ranka mig och i så fall, när och hur gör jag det?
  Rakingfiltret i Sverigelistan används för meritering till rankingtävlingar. För SM-tävlingar med individuell start är det ett krav att vara rankad för att få starta.

  För vilka klasser som är rankingmeriterande, läs mer här.

  Som rankad kommer du med i det rankingfilter arrangörer använder sig av för att gallra och seeda till rankingtävlingar i ovan nämnda klasser. Du får också tillgodoräkna dig utlandsresultat och har möjlighet att söka subjektiv ranking om du till exempel har varit långtidsskadad.

  För att ranka dig ska rankingavgiften betalas via betaltjänsten i Sverigelistan. Gå in under Betalning i menyn och följ instruktionerna. Du kan välja att betala för dig själv, eller om du t ex är ledare eller förälder, betala för andra klubbmedlemmar. Du kan även betala för flera samtidigt.

  Du kan betala rankingavgiften när som helst på säsongen, men för att minska administrationen - och koncentrera den till innan vårsäsongen är igång mer frekvent - kommer en extra administrationsavgift att tas ut för beställningar som är gjorda efter den 15 mars.

  Rankingavgiftens storlek, samt hur stor den extra administrationsavgiften efter 15 mars är, framgår i anslutning till betaltjänsten.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Vad är skillnaden på Sverigelistan och gallringsfiltret i Sverigelistan?
  Det här är en av de vanligaste frågorna om Sverigelistan.

  Sverigelistan är en poänglista för att stimulera till ökat tävlande. Den uppdateras varje natt.

  Gallringsfiltret är ett filter som används av arrangörer för gallring och seedning i klasserna D/H18-21 till olika tävlingar. Det är också ett krav att vara rankad på SM-tävling med individuell start (till övriga tävlingar är det inget krav). Endast rankade personer, dvs personer som betalat en årlig rankingavgift, är med i gallringsfiltret.

  Gallringsfiltret uppdateras en gång i veckan (natten till fredag) och kan sägas filtrera ut aktuella poänger vid just det tillfället. Poängerna används sedan av arrangörer att gallra och seeda till tävlingar kommande onsdag och framåt.

  Som rankad finns också ett antal förmåner:

  • Du får räkna utlandsresultat i din snittpoäng (max två utlandsresultat).
  • Du kan ansöka om subjektiv poäng, exempelvis vid långtidsskada.

  Har du frågor om ranking, kontakta rankingansvarig i ditt distrikt. Kontaktuppgifter hittas här!

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur beräknas poängen för rankade i Sverigelistan?
  Poängen för rankade i Sverigelistan beräknas på samma sätt som poängen i Sverigelistan, se svar här.

  Sverigelistan uppdateras dagligen medan rankingen, som används för gallring och seedning vid rankingtävlingar, är ett filter som plockas ut ur Sverigelistan en gång i veckan.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur beräknas rankingpoängen för skidorientering?
  Poängen beräknas som ett genomsnitt på de 4 bästa tävlingarna det senaste året.

  Ett tillägg (eller avdrag) görs för att justera listan så bästa poängen alltid är 0,00.

  Om man inte har fyra tävlingar att räkna så får man ett procentuellt påslag på det uträknade genomsnittet.

  3 godkända tävlingar → 10 % (genomsnitt *1,1)
  2 godkända tävlingar → 20 % (genomsnitt *1,2)
  1 godkänd tävling → 30 % (genomsnitt *1,3)

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Vilka klasser är rankingmeriterande?
  Alla klasser i åldersgrupperna 18-21 är normalt sett rankingmeriterande, förutom kortklasser. Inte heller motionsklasser är meriterande om sådana erbjuds. Öppna klasser är ej meriterande.

  Rankingfiltret till traditionella tävlingar innehåller alla rankade löpare, med tillhörande snittpoäng, i den aktuella klassen och klasserna under (D/H21-listorna innehåller även rankade personer över 35 år). Filtret grundar sig på alla uppnådda rankingresultat, oavsett klass.

  Rankingfiltret till SM grundar sig endast på uppnådda rankingresultat i egen klass. Det betyder att om du är junior och tävlar i seniorklass får du inte tillgodoräkna dig den rankingpoängen som meriterande för SM.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur fungerar rankingfiltret?
  Rankingfiltret i Sverigelistan används för meritering till rankingtävlingar i klasserna D/H18-21. För SM-tävlingar med individuell start är det ett krav att vara rankad för att få starta.

  Endast löpare som betalt rankingavgiften är med i filtret. Som rankad får utlandsresultat tillgodoräknas (även retroaktivt) och även möjligheten att söka subjektiv ranking finns, exempelvis vid långtidsskada.

  Rankingfiltret innehåller alla rankade löpare, med tillhörande snittpoäng, i den aktuella klassen och under (D/H21-listorna innehåller även rankade personer över 35 år). Snittpoängerna grundar sig på alla rankingresultat, oavsett klass.

  För SM grundar sig snittpoängerna endast på rankingresultat uppnådda i egen klass.


  Gallringsfiler för arrangörer (ej SM)
  Filerna används för gallring och seedning till rankingmeriterande nationella tävlingar, distriktstävlingar och mästerskap som ej är SM. Filerna uppdateras natten till fredag, gäller som meriteringsunderlag till tävlingar fr o m onsdag, fem dagar senare, och innehåller alla rankade löpare, med tillhörande snittpoäng. Snittpoängerna grundar sig på alla rankingresultat, oavsett klass.

  Gallringsfiler för SM-arrangörer
  Filerna används för gallring och seedning till SM. Filerna uppdateras varje fredag, gäller som meriteringsunderlag till tävlingar fr o m onsdag, fem dagar senare, och innehåller alla rankade löpare, med tillhörande snittpoäng. Snittpoängerna grundar sig endast på rankingresultat uppnådda i egen klass.


  Som arrangör, för att se vilka som är rankade bland de anmälda, se egen fråga med svar här.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur fungerar det med utlandstävlingar?
  Endast rankade i Sverigelistan får tillgodoräkna sig utlandsresultat och i rankingklass (D/H18, 20 och 21).

  Följande gäller:

  • Fem rankade eller fler ska ha startat i klassen för att den ska vara meriterande. Vid tävlingar med landslagsuppdrag gäller att tre rankade eller fler ska ha startat.

  • Anmälan av utlandstävling, samt rapportering av resultat från tävlingen i efterhand, ska göras av tävlande själv, eller klubbledare, via den rapporteringstjänst som finns i anslutning till Sverigelistan. Vid tävlingar med landslagsuppdrag ombesörjer SOFT rapporteringen.

  • Militära tävlingar och skoltävlingar får inte tillgodoräknas.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur ansöker jag om subjektiv ranking och hur fungerar poängsättningen i praktiken?
  Syftet med den subjektiva rankingen är att du som rankad ska kunna få en rättvis snittpoäng, även då möjligheten saknats att springa till sig ranking. Det kan till exempel gälla om du varit långtidsskadad, varit sjuk en längre tid, eller bott länge utomlands.

  För att kunna söka subjektiv ranking behöver du:

  • Vara rankad. Det betyder att du ska ha betalat rankingavgift för den säsong du vill söka subjektiv poäng för. Det räcker alltså inte att vara med i Sverigelistan för att kunna söka subjektiv ranking.
  • Vara inloggad i Eventor med din egen användare eftersom ansökan kommer att kopplas ihop med den inloggade användaren (klubbadministratör kan logga in virtuellt som aktuell person och söka).

  För att söka subjektiv poäng, gör så här:

  1. Gå till https://eventor.orientering.se/Ranking/ol/Subjective
  2. Välj säsong du vill ha subjektiva poäng för. Önskad poäng samt kommentar till RA kan lämnas.

  Klart!

  Aktuellt distrikts RA får ett autogenererat e-postmeddelande och kan gå in i Sverigelistan och redigera samt godkänna ansökan.

  I övrigt gäller följande:

  • Vid godkänd ansökan blir den rankade automatiskt tilldelad sex stycken fiktiva rankingresultat, daterade samma dag som ansökan godkänns och var och en med en rankingpoäng motsvarande den subjektiva poäng RA sätter.
  • Den tilldelade subjektiva poängen ska spegla ett snitt på sex tävlingar, dvs inte endast ett potentiellt bästa resultat.
  • De subjektiva poängen gäller tills vidare, men från och med det tredje tillsprungna rankingmeriterande resultatet (på en verklig tävling) plockas en subjektiv poäng per tävling bort ur snittet. Det gäller oavsett om de tillsprungna resultaten är sämre än den subjektiva ranking du blivit tilldelad.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Kan man få subjektiv poäng även om man är 16 år eller yngre?
  Ja, det finns ingen åldersbegränsning för att bli rankad eller få subjektiv poäng.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Får jag något inbetalningskort för att betala rankingavgiften?
  Inga inbetalningskort skickas ut så det är viktigt för dig som läser detta att påminna klubbens elitlöpare att ranka sig.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur gammal behöver jag vara för att få bli rankad?
  Det finns ingen åldersbegränsning för att bli rankad och få en rankingpoäng. Det enda som behövs är att man har betalat rankingavgiften.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Vad menas med "tillägg" och hur påverkar det min poäng?
  Det är en justering för att den bäst rankade alltid ska ha ett snitt av 0 i poäng. Det kan vara ett positivt eller negativt värde.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Får jag tillgodoräkna mig resultat retroaktivt och i så fall, kan jag inte avvakta med att betala rankingavgiften till när jag verkligen behöver poängen för meritering till t ex SM?
  Ja. Du får även tillgodoräkna dig utlandsresultat i efterhand, men det kräver i så fall att du rapporterar dessa själv via rapporteringstjänsten för utlandsresultat.

  Du kan också vänta med att ranka dig, men eftersom vi önskar ta hand om alla betalregistreringar i början av året, så tillkommer en administrativ förseningsavgift på sent inkomna betalningar. Förseningsavgiften är 100 kr extra på ordinarie avgift.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur kan jag se vilka i klubben som är rankade, dvs har betalt in rankingavgiften?
  Under Min klubb så är personer som har betalt in rankingavgiften markerade med en grön prick. Personer som beställt ranking men inte betalt avgiften än är markerade med en orange prick.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategorier: Sverigelistan - Allmänt, Sverigelistan - Ranking

  Hur gör jag om jag ska byta klubb? Som rankad behövde man tidigare rapportera klubbyte, behövs det fortfarande?
  Informationen om klubbtillhörighet hämtas från Eventor som i sin tur plockar informationen från IdrottOnline. Därför är det viktigt att klubbadministratören för IdrottOnline i din nya klubb har registrerat dig som medlem i din nya klubb i IdrottOnline. Efter att du kan se din nya klubbtillhörighet i Eventor uppdaterar du din förvalda organisation under "Mina sidor" och i fliken "Organisationer". Välj i listan den klubb som du ska synas under i Sverigelistan och klicka på spara.

  Ingen ytterligare rapportering om klubbytet behövs till SOFT.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Allmänt

  Jag har bytt klubb men i Sverigelistan står min gamla klubb kvar, hur byter jag?
  Normalt uppdateras klubben i Sverigelistan så snart ett resultat där du representerar den nya klubben kommer in. Om det inte verkar fungera, eller om du vill uppdatera klubbtillhörigheten omgående, kan du själv göra det i Sverigelistan.

  Gör så här:

  1. Gå in på Min sida.
  2. Klicka på länken "Byt klubb".
  3. Välj den som är rätt och spara.

  Säkerställ också att du har rätt förvald klubb i Eventor. För att kontrollera detta, gör så här:
  1. Gå in på "Mina sidor" i den gula menylisten.
  2. Gå in på fliken "Organisationer".
  3. Välj den klubb som är rätt och spara.

  Om du ser någon annan som fortfarande har fel klubb, trots att resultat inkommit där personen representerar den nya klubben, kontakta Sverigelistan-supporten, så görs en manuell uppdatering så snart som möjligt.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Felsökning

  Hur rapporterar jag en ogiltig tävling eller klass - eller ett felaktigt resultat?
  Fel rörande ranking rapporteras i första hand till rankingansvarig i distriktet, se lista under Kontakt i menyn.

  Övriga fel rapporteras till sverigelistansupport@orientering.se. Under tävlingssäsong är det högt tryck på supporten och svar och/eller åtgärd av fel kan därför dröja mer än en vecka.

  Har du frågor om Sverigelistan, besök vår sida med Vanliga frågor & svar via menyn överst på sidan.

  Vill du diskutera Sverigelistan (ej rapportering av fel, se ovan), starta en tråd i forumet.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Hur mycket snö krävs för att en tävling ska underkännas som rankingmeriterande?
  Spårsnö innebär att sent startande har oproportionerligt stor fördel jämfört med tidigt startande. Det är framför allt två saker med spårsnön som påverkar den sportsliga rättvisan negativt:

  1. Fysiskt – att det är enklare att ta sig fram i spåret än bredvid spåret. Ju tjockare och tyngre snö, desto större negativ effekt.

  2. Tekniskt – att det med hjälp av spåret oftast är enklare att hitta kontrollen och att hålla ett vägval ut mot en stig, en väg, eller något annat där många tidigare har sprungit och bildat spår. Här räcker det med ett relativt tunt lager snö för att den sportsliga rättvisan ska sättas ur spel.

  Med ovanstående som utgångspunkt är det alltså först när en övervägande del av tävlingsområdet är fritt från snö som tävlingen kan bli aktuell för att bli rankingmeriterande.

  En tävling skulle till exempel kunna behålla sin status som rankingmeriterande förutsatt:

  • Att snön har en så pass hård skare på sig att ingen spårsnö bildas.
  • Att endast stigarna har hård snö eller is på sig och att tävlingsområdet i övrigt är snöfritt.
  • Att snö endast ligger kvar i ett antal norrsluttningar eller sankmarker som utgör en relativt liten del av tävlingsområdet.
  • Osv.

  Exakt var gränsen går är svårt att sätta i text utan får bedömas från fall till fall utifrån hur mycket den sportsliga rättvisan påverkats av spårsnön.

  Det är rankingansvarig i distriktet som tar det slutgiltiga beslutet om meritering, vid behov i samråd med arrangör, OF och SOFT.

  Kommentar: Spår kan även förekomma på tävlingar utan snö, men ofta går det då att minska den sportsliga orättvisan, till exempel genom att dela klasser, eller som på O-Ringen, genom att ha fyra startgrupper med olika inbördes ordning under fyra dagar.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Felsökning

  Vår klass hade samma bana som en annan klass, men trots bättre tid har jag fått högre poäng än de tävlande i den klassen. Är det något fel?
  Nej, det är inget fel. Förutom din egen tid på tävlingen, baseras din poäng på de tre bästa tiderna i klassen och de tre startande med bäst snittpoäng i klassen inför tävlingen. Ingen hänsyn tas till övriga klasser, trots att de har samma bana. Därför kan det skilja mycket i poäng, beroende på vilka som startar i respektive klass.

  Ett arbete pågår med att ta fram en ny formel för Sverigelistan. Den nya formeln kommer troligen att samberäkna klasser med samma bana.

  Nuvarande formel finns beskriven här!

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Felsökning

  Mina poäng efter förra årets säsong har inför årets säsong blivit mycket högre. Är det något fel?
  Poängberäkningen innehåller en liten felkälla som på sikt bidrar till att de äldre klasserna går mot noll i snittpoäng. Därför görs årligen ett påslag på alla fjolårsresultat i dessa klasser. Poängerna är korrigerade efter hur de äldre har sprungit i rankingmeriterande seniorklass.

  Ambitionen är att ta fram en ny formel som tar hänsyn till detta, samt skillnaden mellan klasser generellt.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Vi arrangerar en rankingmeriterande tävling, vad behöver vi tänka på?
  Det är framförallt två saker ni behöver tänka på:

  1. Läs på vad som gäller för gallring och seedning, se här.

  2. Efter tävlingen, se till att koppla alla resultat. Det görs via en länk ovanför resultatlistan i Eventor.

  Kommentar: Okopplade resultat är ovanligt i rankingmeriterande klasser, men kan uppstå om deltagaren anmält sig på annat sätt än via Eventor, eller om klassbyte skett i tidtagningsprogrammet, t ex OLA, och deltagaren fått ny identitet i systemet.

  För att se vilka som är rankade bland de anmälda, se egen fråga med svar här.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Vi arrangerar en rankingmeriterande tävling, hur ser vi vilka som är rankade bland de anmälda?
  Gör så här:

  1. Importera gallringsfilen från rankingfiltret in i tidtagningsprogrammet, t ex OLA.

  2. Plocka ut en anmälningslista från tidtagningsprogrammet där rankingplats eller rankingpoäng är med. De som saknar plats eller poäng har inte betalt rankingavgiften.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Felsökning

  Mitt resultat finns i resultatlistan i Eventor (och i sträcktidstjänsten Winsplits online), men saknas i Sverigelistan. Varför? Hur gör jag för att få med det bland mina poänger i Sverigelistan?
  Sverigelistan (och även Eventor) bygger på att rätt information kommer in i tjänsten. Anledningen kan vara att du anmält dig på annat sätt än via Eventor eller att något har skett i hanteringen av din anmälan i arrangörens tävlingsadministrativa program. Det har då i sin tur medfört att din person inte kopplats till din rätta identitet i Eventor och Sverigelistan.

  Du kan själv koppla ditt resultat genom att klicka på "Koppla resultat" i menyn ovanför resultatlistan i Eventor. Här syns då ditt eget resultat och du kan koppla ihop det med din rätta identitet. När väl resultatet är kopplat uppdateras resultatet och poängen normalt i Sverigelistan till nästkommande dag.

  Om det är flera resultat som är felaktiga i resultatlistan kan arrangören själv koppla dessa via samma länk som ovan. Ta gärna kontakt med arrangören och uppmana till att utföra kopplingarna så att allt blir korrekt i Sverigelistan till nästkommande dag. Tack på förhand!

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Ranking

  Vi är arrangörer av en WRE-tävling, hur lägger vi upp den i Eventor och vad skriver vi till deltagarna?
  För er som arrangör av en världsrankingtävling, en s k World Ranking Event, hittas all information här.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Felsökning

  Jag har fått nytt namn i Sverigelistan. Varför inträffar detta och hur kan det rättas till?
  Det här problemet uppstår när en ändring felaktigt görs i tidtagningssystemet (OLA, OE eller motsvarande). Ofta inträffar det då en deltagare lånar någon annans bricka, anmäler sig på tävlingen med brickan och brickägarens persondata ändras av arrangören, men det personliga id-numret på brickägaren felaktigt blir kvar. Detta id-nummer följer sedan med i den resultatlista som laddas upp till Eventor, vilket innebär att resultatet hamnar bland brickägarens resultat (om det är meriterande för Sverigelistan), samtidigt som brickägarens namn i Sverigelistan ändras till namnet på den person som lånat brickan. Om resultatet är meriterande för Sverigelistan kommer det samtidigt att saknas där för den person som lånat brickan.

  Följande behöver göras för att få det rätt igen:

  1. Identifiera vilken tävling det felaktiga resultatet laddades upp.

  2. Be arrangören leta upp id-numret för den som lånat brickan, ange detta för deltagaren i TA-systemet och därefter ladda upp resultaten på nytt till Eventor. Vid nästa beräkning, som sker varje natt, ska resultatet ha hamnat på rätt deltagare.

  3. För att namnet åter ska bli rätt på brickägaren behöver denne delta på en ny meriterande tävling, vars resultat korrekt laddats upp till Eventor. Om namnändring önskas tidigare än så, skicka ett mejl till sverigelistansupport@orientering.se med en länk till brickägarens personliga sida i Sverigelistan.

  Personens id-nummer hittas lättast genom att söka upp personen med Sverigelistans sök-funktion. De sista siffrorna i länken till personens egna sida utgörs av id-numret. Till exempel, 12345 är id-numret i http://eventor.orientering.se/Ranking/Runner/Index/12345.

  Om personen saknar id-nummer kan fältet för id-nummer lämnas tomt i resultatfilen som laddas upp.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategori: Sverigelistan - Felsökning

  Ett av mina resultat har hamnat på en annan person i Sverigelistan och denne har även fått mitt namn. Varför inträffar detta och hur kan det rättas till?
 • Kategorier: Sverigelistan - Allmänt, Sverigelistan - Felsökning

  I vår klubblista för Sverigelistan finns en person som är avliden, hur plockar vi bort personen?
  Om du hittar en person som har avlidit så kontakta supporten på eventorsupport@orientering.se för att få vidare hjälp. Meddela namn och klubb för personen det gäller.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategorier: Eventor - Tävlingsadministration, Sverigelistan - Ranking

  Vi arrangerar SM med individuell start och därmed rankingkrav. Hur aktiveras det så att deltagarna får upp en varning med information om rankingkravet i samband med anmälan?
  Det görs under Allmänna uppgifter för arrangemanget. Kryssa i rutan "Ranking krävs för anmälan" och spara.

  Direktlänk till den här frågan

 • Kategorier: Sverigelistan - Allmänt, Sverigelistan - Ranking

  Vilka uppgifter har jag som rankingansvarig (RA) i distriktet och hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter under Support och kontakt?
  Distriktet (OF) utser en rankingansvarig, RA, som har följande ansvarsuppgifter:

  • Att bedöma vilka tävlingar som ska vara rankingmeriterande i distriktet. Det är en viktig funktion då SOFT har liten möjlighet att övervaka alla tävlingar runt om i landet.

  • Att bedöma vilka tävlingar som i efterhand inte ska ge ranking pga orättvisa förhållanden, t ex felaktigt placerad kontroll, spårsnö etc. Ogiltig tävling rapporteras till Sverigelistan-supporten via e-postadressen sverigelistansupport@orientering.se. Samma som föregående punkt - det är en viktig funktion då SOFT har liten möjlighet att övervaka vilka förhållanden som råder på alla tävlingar runt om i landet.

  • Att sätta subjektiv rankingpoäng på distriktets löpare efter gjord ansökan av löparen via en funktion i anslutning till Sverigelistan. Syftet med den subjektiva rankingen är att rankade ska kunna få en rättvis snittpoäng, även då möjligheten saknats att springa till sig ranking. Det kan till exempel gälla vid långtidsskada, längre sjukdom eller längre utlandsvistelse.

  Då en ansökan gjorts skickas ett automatiskt mejl till RA som via en länk i mejlet kan gå in och sätta en subjektiv poäng. Poängen som sätts är utan det s k tillägget, vilket är den aktuella justering som råder beroende på den bäst rankades poäng (som alltid ska vara 0).

  Alla 17-åringar får automatiskt en poäng baserad på resultat uppnådda i 16-klassen föregående år. Det betyder att om ingen subjektiv ansökan inkommer från en 17-åring behöver ingen subjektiv poäng sättas för denne. RA har dock möjlighet att sätta en subjektiv poäng, om en ansökan inkommer, precis som för övriga löpare som ansöker om subjektiv ranking.

  Löpare i utländska klubbar ansvarar SOFT för.

  • Att utgöra support för distriktets löpare vid frågor om ranking, gallring osv. Därför är det viktigt att du som RA är påläst i de rankingfrågor som hittas via FAQ-sidorna här i Eventor.

  Kontaktuppgifter till rankingansvariga i distrikten nås via menyvalet Support och kontakt i Sverigelistan. Kontaktinformationen hämtas från angivna uppgifter i Idrottonline. Rollen rankingansvarig sätts i Eventor av SOFT eller OF.

  Direktlänk till den här frågan

Annonser

Bagheera