Svenska Orienteringsförbundet

Simon Stanonik

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Datum Tävling Klass Poäng
1
2022-03-26
Nyköpingsorienteringen H21 30,47

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 6229 256,03 0,95
H21 781 256,03 0,95
Gallringsfilter 599 255,08 0,00
H21 599 255,08 0,00
Långlistan 4006 210,17 0,01
H21 485 210,17 0,01
Medellistan 7031 301,51 1,51
H21 880 301,51 1,51
Nattlistan 1988 297,78 -2,22
H21 277 297,78 -2,22
Sprintlistan 4001 300,27 0,27
H21 445 300,27 0,27

Annonser

Bagheera