Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Pia Young Vik

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 9 7,98 2,62
D21 9 7,98 2,62
Gallringsfilter 7 5,36 0,00
D21 7 5,36 0,00
Gallringsfilter Sprint 151 103,12 0,00
D21 151 103,12 0,00
Långlistan 9 8,12 2,60
D21 9 8,12 2,60
Medellistan 8 7,85 2,64
D21 8 7,85 2,64
Nattlistan 690 293,44 -6,56
D21 128 293,44 -6,56
Sprintlistan 971 102,56 -0,56
D21 101 102,56 -0,56

Annonser

Bagheera