Svenska Orienteringsförbundet

Øyvind Hjermstad

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 83 9,65 1,35
H21 65 9,65 1,35
Gallringsfilter 69 8,30 0,00
H21 69 8,30 0,00
Långlistan 3170 110,08 0,60
H21 345 110,08 0,60
Medellistan 101 10,75 2,03
H21 72 10,75 2,03
Nattlistan 12 7,67 -2,22
H21 10 7,67 -2,22
Sprintlistan 3664 299,74 -0,26
H21 415 299,74 -0,26

Annonser

Bagheera